torstai 23. marraskuuta 2017

Pohjois-Espoon ja Leppävaaran liikkumiskyselyn tulokset


Liikkumiskyselyyn saatiin 5.11. mennessä 3720 vastaajaa ja kartalle piirtyi yli 20 000 pistettä! Vastauksia tuli laajasti eri puolilta suunnittelualuetta, ja 1580 vastaajaa jätti myös avointa palautetta. Aineiston analysointi on paraikaa käynnissä ja ensimmäinen linjastoluonnos valmistuu lähiviikkojen aikana. Linjastoluonnos tulee kommentoitavaksi myös blogisivustolle.

Pohjois-Espoon ja Leppävaaran liikkumiskyselyyn vastanneet © OpenStreetMap
Ostos- ja asiointimatkat suuntautuvat tulosten perusteella pääasiassa suurimpiin seudullisiin aluekeskuksiin kuten Espoon keskukseen, Leppävaaraan ja Helsingin keskustaan. Myös lähikeskukset kuten Lähderanta ja Juvanmalmi ovat tärkeitä asiointipaikkoja. Linjastoluonnoksessa huomioidaan erityisesti yhteydet asuinalueen aluekeskukseen. Muihin keskuksiin yhteydet voivat olla vaihdollisia.
 
Ostos- ja asiointipaikat © OpenStreetMap
Asukasvuorovaikutuksessa esiin tulleet ja tiedossa olleet työmatkayhteydet huomioidaan linjastosuunnitelmassa. Suurimmille työpaikka-alueille järjestetään joukkoliikenneyhteys aluekeskuksista. Koulumatkayhteydet järjestetään Espoon kaupungin oppilaaksiottoalueiden perusteella. Suunnittelualueen lukioihin ja ammattikouluihin on järjestetty yhteydet suurista aluekeskuksista.


Työ- ja opiskelupaikat © OpenStreetMap
Kyselyvastausten perusteella Pohjois-Espoon ja Leppävaaran alueen joukkoliikenteen vuorovälejä ja vaihtojen toimivuutta tulisi kehittää. Suunniteltava linjasto tulee tukeutumaan vahvaan liityntäliikenteeseen, joten vaihtojen toimivuuteen kiinnitämme erityisesti huomiota. Pitkät seutulinjat ovat kalliita liikennöidä tiheillä vuoroväleillä ja laajoilla liikennöintiajoilla. Lisäksi ne ovat luotettavuudeltaan epävarmoja. Kun seutulinjoista siirrytään liityntälinjoihin, voidaan samalla kustannuksella järjestää tiheällä ja tasaisella vuorovälillä kulkevia linjoja.