torstai 29. maaliskuuta 2018

HSL:n hallitus hyväksyi Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelman

HSL:n hallitus hyväksyi Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelman kokouksessaan 27.3.2018 sillä lisäyksellä, että linjan 238 palvelu jatkuu arkisin ruuhka-aikaan noin tunnin vuorovälillä.

Linjastosuunnitelma otetaan käyttöön aikaisintaan syysliikenteen 2019 alussa. Uudesta runkolinjasta 200 laaditaan erillinen toteutussuunnitelma, jossa käydään läpi runkolinjan pysäkit sekä mahdolliset liikennevaloetuudet ja muut infraparannukset. Tavoitteena on, että runkolinja voisi aloittaa liikennöinnin elokuussa 2020.

Suuret kiitokset kaikille suunnitelman valmisteluun osallistuneille: liikkumiskyselyyn vastanneille, asukastilaisuuksiin osallistuneille ja palautetta antaneille!

Alla kartta muuttuvista linjoista, tietoa muutoksista linjoittain ja lista linjoista, joihin ei suunnitelman myötä tule muutoksia.  Julkaisemme blogissa myöhemmin linkin linjastosuunnitelman raporttiin sekä linjakortteihin, joissa esitellään jokaisen suunnitelman myötä muuttuvan linjan reitti, vuorovälit sekä liikennöintiaika.

Kartta linjoista, joihin tulee reitti- tai vuorovälimuutoksia Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelman myötä.


Muutokset linjoittain

 • Uusi runkolinja 200 perustetaan Elielinaukion, Leppävaaran ja Espoon keskuksen välille. Linja liikennöi läpi päivän viikon jokaisena päivänä 10 minuutin välein. Linja korvaa nykyiset linjat 217, 218, 226 ja 235.
 • Linja 202 jatketaan Leppävaarasta Perkkaan ja Säterin kautta Vitikkaan. Linjan reitti muutetaan kulkemaan Säterinkadun kautta nykyisen Impilahdentien sijaan. Linjan vuoroväliä tihennetään päiväliikenteessä.
 • Linja 203 päätetään Leppävaaraan ja linjan ruuhka-ajan vuoroväliä tihennetään.
 • Linjan 214 kaikki vuorot ajetaan Karakallion kautta. Linjan vuorovälejä tihennetään.
 • Linja 215 korvaa lakkautettavia linjoja 217 ja 218 Leppävaaran ja Lähderannan välillä. Kaikki linjan vuorot ajetaan Laaksolahdentien kautta. Linjan vuorovälejä tihennetään puolesta tunnista 15 minuuttiin ruuhka-aikoina.
 • Linjan 219 uusi numero on 236B. Linjan päätepysäkki siirretään Järvenperästä Vanhakartanoon. Linja siirtyy ajamaan linjojen 236 ja 239 kanssa samaa reittiä Viherlaakson kautta.
 • Linjalle 224 tehdään väliaikainen pisto Kuurintorpantielle korvaamaan linjan 235 poistuvaa palvelua. Pisto poistetaan, kun Suurpellon ja Kuurinniityn välinen joukkoliikennekatu valmistuu.
 • Uusi lähibussilinja 225(K) kulkee Viherlaaksonrannan ja Karakallion kautta tarjoten lähipalveluaViherlaaksonrantaan. Karamalmens skolanin alkamis- ja päättymisaikoihin linja ajetaan Kilon kautta (225K).
 • Linjan 227 päätepysäkki siirretään Espoon keskuksesta Jorviin. Linja ei enää jatkossa aja Karakallion kautta.
 • Linjan 236 vuorovälejä tasataan ja K-variantti lakkautetaan.
 • Linja 238 liikennöi arkisin ruuhka-aikaan noin tunnin vuorovälillä ja linjan variantit lakkautetaan.
 • Linjan 239 vuorovälejä tasataan ja T-variantti lakkautetaan. Yhteydet Röylän kouluun hoidetaan linjalla 349.
 • Linjan 243 vuoroväliä tihennetään.
 • Linja 244(K) korvaa nykyisen linjan 242 yhteyden Siikajärveltä Espoon keskuskeen. Yhteys Leppävaaraan muuttuu ruuhka-ajan ulkopuolella vaihdolliseksi
 • Linjan 245 vuoroväliä tihennetään ja K-variantti lakkautetaan.
 • Koululaislinjan 349 reitti muutetaan kulkemaan Perusmäen kautta Röylän ja Lahnuksen kouluille. Odilammen pisto poistuu.
 • Linja 437 perustetaan liikennöimään ruuhka-aikaan Perusmäen ja Martinlaakson välille.
 • Linjan 502 vuoroväliä tihennetään. Linja korvaa Kerasta Etelä-Leppävaaran ja Meilahden kautta Kamppiin liikennöivän ruuhkapainotteisen linjan 206(A).
 • Linjalle 566 perustetaan V-variantti, joka liikennöi aamuruuhkassa Martinlaaksosta ja iltaruuhkassa Espoon keskuksesta Järvenperän kautta, jolloin yhdessä linjan 582 kanssa tarjotaan tiheämmät yhteydet Espoon keskuksen ja Järvenperän välillä. Linjan vuoroväliä tihennetään.
 • Linjan 582 päätepysäkki siirretään Kalajärvelle. Linjalle perustetaan reittivariantti 582V, joka liikennöi ruuhkan vastasuuntaan Juvanmalmin teollisuusalueen kautta.
 • Yölinjat säilyvät ennallaan.
 • Linjat 206(A), 217, 218, 226(A) ja 242 lakkautetaan ja ne korvataan edellä mainituilla muiden linjojen reittimuutoksilla. 
Linjastosuunnitelmaan kuuluvat linjan 203 (Uusmäki-Leppävaara-Laajalahti) vuorovälin tihennys ruuhka-aikaan Leppävaaran ja Uusmäen välillä sekä uusi linja 437(Perusmäki-Martinlaakso) otetaan käyttöön jo syksyllä 2018. Linja 437 tarjoaa yhdessä linjan 436 kanssa ruuhka-aikaan noin 15 minuutin vuorovälin Niipperistä Martinlaakson asemalle kehäradalle.


Vuorovälitaulukko


 


Seuraaviin suunnittelualueella liikennöiviin linjoihin ei tule muutoksia

 • 113 Leppävaara - Perkkaa - Laajalahti - Tapiola(M)
 • 114 Leppävaara - Kilo - Mankkaa - Urheilupuisto (M) - Tapiola (M)
 • 118 Tapiola (M) - Suurpelto - Espoon keskus - Kauklahti
 • 134 Matinkylä (M) - Espoon keskus - Suvela - Tuomarila
 • 136 Matinkylä (M) - Espoon keskus - Suna - Tuomarila
 • 201B Leppävaara - Mäkkylä - Pitäjänmäki
 • 212 Kamppi - Meilahti - Laajalahti - Kauniainen
 • 213 Kamppi - Meilahti - Laajalahti - Suvela - Espoon keskus - Kauklahti
 • 246 Espoon keskus - (Kellonummi) - Röylä - Bodom - Espoon keskus
 • 321 Elielinaukio - Jupperi - Vanhakartano
 • 345 Elielinaukio - Rinnekoti
 • 348 Rinnekoti - Röylä - Kalajärvi
 • 435 Elielinaukio - Koskelo
 • 436 Elielinaukio - Martinlaakso - Kalajärvi
 • 531 Tiistilä - Matinkylä (M) - Olari - Espoon keskus - Jorvi
 • 532 Leppävaara - Kera - Suurpelto - Matinkylä
 • 533 Matinkylä - Järvenperä
 • 542 Soukka - Kivenlahti - Latokaski - Espoon keskus - Jorvi
 • 548 Tapiola (M) - Mankkaa - Kauniainen - Viherlaakso - Jupperi
 • 549 Tapiola (M) - Mankkaa - Kauniainen - Jorvi
 • 555 Lauttasaari (M) - Leppävaara - Martinlaakso
 • 555B Leppävaara - Myyrmäki
 • 565 Vantaankoski - Myyrmäki - Jupperi - Jorvi - Espoon keskus
 • U355 Helsinki - Klaukkala
 • U346 Helsinki - Kalajärvi - (Vihti)
 • Lähibussilinjat 168, 169, 201, 207, 229 ja 232

Edit: 4.4.2018 klo. 13:45: lisätty vuorovälitaulukko


keskiviikko 28. helmikuuta 2018

Viimeistelty linjasto etenee päätöksentekoon

Asukasvuorovaikutuksessa ollutta Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastoluonnosta on viimeistelty eri vuorovaikutuskanavien kautta tulleiden palautteiden pohjalta.

Keskeisin muutos aiemmin esitettyyn linjastoluonnokseen nähden on runkolinjan 200 jatkaminen Jorvista Espoon keskukseen. Linja tarjoaa muutosken myötä sujuvan ja tiheän yhteyden Leppävaaran ja Espoon keskuksen välille. Linjojen 244(K) ja 245 käyttäjillä on mahdollisuus vaihtaa runkolinjaan Lommilassa matkoilla Jorvin, Viherlaakson ja Karakallion suuntaan.

Runkolinjan 200 reitti Elielinaukiolta Leppävaaran kautta Espoon keskukseen.
Runkolinjan 200 päätepysäkin siirtymisen myötä linjoille 227 ja 566 tehdään myös muutoksia. Linjan 227 päätepysäkki siirtyy Espoon keskuksesta Jorviin. Muutoksella tarjotaan Leppävaarasta yhteys Jorvin sairaalan pihaan. Linjalle 566 perustetaan V-variantti, joka siirtyy ajamaan Kehä III:lta Järvenperän kautta tarjoten linjan 582 kanssa palvelua Järvenperän ja Espoon keskuksen välille. V-variantilla korvataan ruuhkasuunnissa Myllykylän ja Espoon keskuksen väliltä linjan 227 reittimuutoksen myötä poistuvaa palvelua. Linja 566V liikennöi aamuisin Martinlaaksosta Espoon keskukseen Järvenperän kautta tarjoten linjan 582 kanssa tiheän yhteyden Järvenperästä ja Myllykylästä Espoon keskukseen. Espoon keskuksesta Martinlaaksoon linja liikennöi aamuisin nykyistä reittiään Kehä III:a pitkin. Iltapäivisin 566V liikennöi Espoon keskuksesta Martinlaaksoon Järvenperän kautta, ja Martinlaaksosta Espoon keskukseen ajetaan linjan 566 nykyistä reittiä Koskelosta Kehä III:a pitkin Espoon keskukseen.

Linjan 227 reitti ja reittimuutokset nykytilanteeseen verrattuna.

Linja 566 ja linjan uusi variantti 566V.
Pienkalustolinjalle 225 tehdään reittimuutos, jotta Viherlaaksonrantaan saadaan tarjottua lähibussipalvelua. Linja kulkee Viherlaaksonrannan ja Karakallion kautta tarjoten lähipalvelua arkisin noin tunnin välein Viherlaaksonrannasta Viherlaakson ja Karakallion lähipalveluhin sekä Leppävaaraan.

Linjan 225(K) uusi reitti Viherlaakson kautta.
Linjan 244 joka toinen vuoro ajetaan K-varianttina Brobackantien ja Heinästien kautta myös muulloin kuin Nuuksion koulun aikataulujen mukaan. K-reitillä tarjotaan joukkoliikennepalvelu kokopäiväisesti Heinästielle ja Brobackantielle.

Joka toinen linjan 244 vuoro ajetaan K-varianttina Brobackan ja Heinästien kautta.
Viimeistellystä linjastoluonnoksesta löytyy tämän linkin takaa pdf-muotoinen kartta, jossa linjoja voi tarkastella yksittäin.

Viimeistelty linjasto

HSL:n hallitus tutustui linjastoluonnokseen hallituksen iltakoulussa 7.2.2018. Maanantaina 26.2.2018 viimeisteltyä linjastosuunnitelmaa esiteltiin Espoon konsernijaoston kokouksessa. Linjastosta päätetään HSL:n hallituksen käsittelyssä tiistaina 6.3.2018.

maanantai 22. tammikuuta 2018

Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelman kommentointiaika on päättynyt

Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelman kommentointiaika on päättynyt. HSL kiittää asukkaita mielipiteistä. Mielipiteitä ja kannanottoja kertyi 21.1. mennessä sähköpostilla 323 kappaletta. Tämän lisäksi suunnitelman blogisivustolle kommentteja kertyi 257 kappaletta. HSL vastaanotti suunnitelmasta kaksi adressia. Toinen adressi käsitteli linjan 226 lakkauttamista ja Viherlaaksonrannan joukkoliikennepalvelujen tulevaisuutta ja toinen linjaa 238. Linjan 238 adressissa vastustettiin Siikajärven ja Nuuksion alueen joukkoliikennepalvelun siirtämistä Espoon keskukseen ja suoran Leppävaarayhteyden lakkauttamista.

Seuraavaksi joukkoliikennesuunnittelijat perehtyvät annettuihin kommentteihin ja suunnitelmaa tarkistetaan niiden pohjalta. Tämän jälkeen suunnitelma siirtyy HSL:n hallituksen päätettäväksi. Blogisivustolle päivitetään tietoja suunnitelman etenemisestä.

tiistai 16. tammikuuta 2018

Kiitos asukasilloista

Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelman asukasillat pidettiin viime viikolla Espoon keskuksessa ja Leppävaarassa. Molempiin asukasiltoihin osallistui noin 50 henkilöä. Kiitos kaikille tilaisuuksiin osallistuneille ja luonnosta kommentoineille!

Asukasilloissa toivottiin linjastoluonnoksesta karttaa, jossa linjoja voisi tarkastella yksitellen. Tämän linkin kautta avautuu PDF-muotoinen kartta linjastoluonnoksen linjoista. Jotta voit tarkastella linjoja yksitellen, lataa tiedosto koneellesi ja avaa se Adobe Reader -ohjelmassa. Adobe Readerin vasemmasta sivupalkista voi valita, mitkä linjat kartalla näytetään.


Keräämme kommentteja linjastoluonnoksesta sunnuntaihin 21.1.2018 asti. Suunnitelmaa voi kommentoida joko blogisivustolla tai sähköpostilla osoitteeseen pohjoisespooleppavaara@hsl.fi.
Kommentoitiajan päätyttyä linjastoluonnosta tarkastellaan saatujen kommenttien pohjalta ja mietitään tarvittavia toimenpiteitä.

perjantai 22. joulukuuta 2017

Linjastosuunnitelman asukasillat Espoon keskuksessa ja Leppävaarassa

Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelmaan liittyen järjestetään kaksi asukasiltaa, joissa alueen asukkailla ja alueella työskentelevillä on mahdollisuus kommentoida linjastosuunnitelmaa ja keskustella luonnoksesta HSL:n edustajien kanssa. Asukastilaisuudet järjestetään keskiviikkona 10.1 Espoon keskuksessa ja torstaina 11.1 Leppävaarassa.

Asukastilaisuudet

 • ke 10.1.2018 klo 17-19, Kuninkaantien lukio, Kaivomestarinniitty 2, Espoo
 • to 11.1.2018 klo 16-18, Laurea ammattikorkeakoulu, Vanha Maantie 9, Espoo

Tervetuloa asukastilaisuuksiin kuulemaan ja keskustelemaan Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelmasta!


torstai 14. joulukuuta 2017

Nuuksion suunnan liikenne

Linjastoluonnoksessa Nuuksion suunnan liikenteeseen esitetyt muutokset ovat poikineet sen verran palautetta, että ajattelimme hieman selventää perusteluita muutosten takana.

Tällä hetkellä esimerkiksi Karhusuon alueelta tarjotaan linjalla 238 ruuhka-aikaan keskimäärin 30 minuutin vuoroväli Leppävaaraan. Todellisuudessa vuoroväli vaihtelee ajanhetkestä riippuen noin 25 ja 40 minuutin välillä. Samaiselta alueelta tarjotaan lisäksi yhteys Espoon keskukseen linjalla 245, jonka vuoroväli ruuhka-aikaan vaihtelee niin ikään noin 30 ja 40 minuutin välillä. Linjat tarjoavat päällekkäistä palvelua matkoilla, jotka suuntautuvat Leppävaaraan ja Helsingin suuntaan.

Linjojen nykyisillä resursseilla kummankaan linjan vuoroväliä ei ole mahdollista parantaa. Linjan 238 poistuvalta osuudelta Bemböle - Leppävaara säästyvillä resursseilla linjoilla 244(K) ja 245 voidaan tarjota Nuuksion suunnan tiheimmin asutuilta alueilta Nupurin ja Miilukorven väliltä Espoon keskukseen tiheä noin 15 minuutin vuoroväli. Suunnitelmissa on tarjota tehokas vaihtoyhteys jokaisesta bussivuorosta junaan. Matka-aika Nuuksion suunnalta Leppävaaraan pysyy jotakuinkin ennallaan, Helsingin keskustaan matka-aika pääsääntöisesti lyhenee. Postauksen lopussa on taulukko arvioiduista ruuhkanaikaisista matka-ajoista Siikajärven pysäkiltä Leppävaaraan ja Helsingin keskustaan linjoilla 238, 244(K) ja rantaradan lähijunilla.

Yhteys mm. Jorviin ja Viherlaakson suuntaan muuttuu vaihdolliseksi. Ensimmäinen vaihtopaikka on Ikean pysäkillä. Jorviin pääsee vastaisuudessa kyseiseltä pysäkiltä linjoilla 531, 542 ja 565. Linjat 531 ja 542 liikennöivät ruuhka-aikaan 10 minuutin välein, eli yhteinen vuoroväli on 5 minuuttia. Linjan 565 vuoroväli on ruuhka-aikaan 20 minuuttia. Viherlaakson suuntaan pääsee linjalla 227, jonka vuoroväliä on suunniteltu tihennettäväksi 15 minuuttiin. Matka-aika Nuuksion suunnalta Jorvin ja Karakallion välisille alueille tulee vaihdon myötä kasvamaan.

Espoon keskus on Siikajärven, Nupurin, Nuuksion ja Karhusuon aluekeskus, johon HSL:n suunnitteluohjeen mukaan tulee tarjota suora yhteys. Yhteydet muihin keskuksiin voivat olla vaihdollisia. Vuorovälejä ja liikennöintiaikoja suunniteltaessa hyödynnetään yhdessä HSL:n jäsenkuntien kanssa laadittua palvelutasomäärittelyä. Siikajärven, Nuuksion, Nupurin, Karhusuon ja Gumbölen alueet ovat palvelutasoluokiltaan joko yhden tai kahden tähden alueita. Yhden tähden alueella vuorovälivaatimus ruuhka-aikaan on 60 minuuttia ja kahden tähden alueella 30 minuuttia. Arjen päivä- ja iltaliikenteessä sekä viikonloppuisin vuoroväli on 60 minuuttia. 

Suunnitteluohjeessa määritellään edellisten lisäksi myös koulumatkayhteydet. Oppilailla, joiden koulumatka ei ole kunnan määritelmien mukaan käveltävissä, koulumatkayhteydet järjestetään kunnan osoittamaan lähikouluun. Muissa tapauksissa koulumatkat voivat olla vaihdollisia. Espoon alakouluissa 1-2-luokkalaisilla tulee olla vaihdoton joukkoliikenneyhteys tai  järjestetty vaihto kunnan määräämään alakouluun. 3-6-luokkalaisille pyritään järjestämään vaihdoton joukkoliikenneyhteys tai järjestetty vaihto. Peruskoulun yläkoulun oppilaiden matkoihin voi oman kunnan alueella sisältyä yksi vaihto. Haja-asutusalueilla vaihtoja voi olla enemmän. Yläkouluihin, lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin on vaihdoton yhteys lähimmästä keskuksesta.

Espoon keskuksesta on hyvät junayhteydet Helsinkiin ja Leppävaaraan sekä tiheät bussiyhteydet Etelä-Espoon suuntaan, muun muassa Matinkylän metroasemalle. Lisäksi liityntälinjat Espoon keskukseen ovat täsmällisempiä kuin pitkät poikittaiset yhteydet. 


Linjojen 243, 244(K) ja 245 vuorovälit. Linjojen yhteisillä osuuksilla ilmoitettu vuoroväli kuvaa linjojen yhdessä tarjoamaa vuoroväliä. Klikkaa kuvaa suuremmaksi.

Linjojen 238 ja 244(K) ja rantaradan lähijunien arvioidut ruuhkanaikaiset matka-ajat Leppävaaraan ja Helsingin keskustaan minuutteina.
perjantai 8. joulukuuta 2017

Linjastoluonnos

Pohjois-Espoon ja Leppävaaran alueen linjaston suunnittelutyö on edennyt luonnosvaiheeseen. Liikkumiskyselyn vastausten sekä muiden lähtötietojen perusteella on tehty linjastoluonnos, joka on nyt avoinna kommenteille ja mielipiteille. Luonnosta voi kommentoida joko blogitekstin yhteyteen tai sähköpostilla osoitteeseen pohjoisespooleppavaara@hsl.fi. Paneudumme suunnitelmasta annettuun palautteeseen projektiryhmän kesken, jotta lopputuloksena on linjasto, joka mahdollistaa mahdollisimman monen sujuvat matkat. Emme vastaa annettuihin palautteisiin ja ehdotuksiin yksilöllisesti, vaan kerromme blogissa esille nousseista asioista kootusti ja mietimme niihin ratkaisuja.

Tässä postauksessa käydään ensiksi läpi yleisiä linjastosuunnittelun periaatteita, jotka ovat pohjana myös Pohjois-Espoon ja Leppävaaran alueen suunnitelmassa. Tämän jälkeen esitellään alueen linjasto vuoroväleiltään ja reiteiltään muuttuvien linjojen osalta. Lopussa on listaukset lakkautettavista linjoista sekä niistä alueella liikennöivistä linjoista, joihin ei tämän suunnitelman puitteissa tule muutoksia.

Taustaa joukkoliikennelinjaston periaatteista HSL-alueella

Ennen alueellisten muutosten esittelyä on hyvä käydä lyhyesti läpi joukkoliikenneverkon suunnittelun periaatteita. HSL-alueella yhtenäinen lipputuote mahdollistaa yhtenäisen joukkoliikenneverkon muodostumisen. Tämä tarkoittaa sitä, että erillisten vain muutaman kerran päivässä ajettavien ja erityiseen tarpeeseen räätälöityjen linjojen sijasta alueelle voidaan muodostaa joukkoliikenteen verkosto, jossa linjat ovat suhteellisen suoraviivaisia, liikennöivät tiheästi ja laajoilla liikennöintiajoilla. Tiheiden linjojen verkosto mahdollistaa sujuvan matkustamisen koko seudulla vaihdollisten yhteyksien avulla. Tätä suunnitteluperiaatetta noudatetaan koko HSL-liikenteessä.

Puu- ja verkkomallisen linjaston erot
(Lähde: HiTrans Best Practice Guide 3)

Tämän suunnitelman tavoitteena on selkeyttää nykyistä linjastoa, tasata vuorovälejä ja lisätä liityntäliikennettä sekä mahdollistaa joukkoliikenteen käyttö suurimmalla osalla matkoista. Linjastosuunnitelmassa säilytetään joukkoliikenteen nykyinen kustannustaso suunnittelualueella. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki palvelutason lisäykset esitetyyn luonnokseen vaativat säästöjä jostain muualta.

Pohjois-Espoon ja Leppävaaran alueen linjasto

Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelmassa joukkoliikennepalveluja keskitetään keskeisille katuosuuksille tiheän palvelutason saavuttamiseksi. Näitä joukkoliikenteen pääväyliä, joilla on ympäristöään tiheämpi vuoroväli, kutsutaan joukkoliikenteen laatukäytäviksi. Palvelun keskittämisen myötä kävelymatkat pysäkeille saattavat pidentyä, mutta vastaavasti odotusaika pysäkillä lyhenee tiheän vuorovälin vuoksi. Laatukäytävä voi muodostua yhden (esimerkiksi runkolinja 200) tai kahden tai useamman (236(V, B) ja 239) linjan palvelusta. Pohjois-Espoon ja Leppävaraavan alueelle muodostuu suunnitelman toteutuessa seuraavat korkean palvelutason laatukäytävät:

Elielinaukio - Leppävaara - Karakallio - Jorvi
Leppävaara - Munkkiniemi - Meilahti
Leppävaara - Lintuvaara
Leppävaara - Uusmäki
Leppävaara - Viherlaakso - Järvenperä - Vanhakartano
Leppävaara - Jupperi - Lähderanta
Leppävaara - Lippajärvi - Espoon keskus
Espoon keskus - Miilukorpi - Karhusuo

Runkolinja 200 Elielinaukio - Leppävaara - Karakallio - Jorvi
Uusi runkolinja Elielinaukion, Leppävaaran ja Jorvin välillä korvaa nykyiset linjat 217, 218, 226 ja 235. Linjalla on tasainen 10 minuutin vuoroväli aamusta iltaan läpi viikon. Linja tarjoaa nopean yhteyden muun muassa Pitäjänmäen työpaikka-alueelle ja Jorviin.

502 Leppävaara - Perkkaa - Munkkiniemi - Meilahti - Merihaka

Linjan vuoroväli ruuhka-aikaan tihennetään nykyisestä 20 minuutista 10 minuuttiin. Lauantain vuoroväli tihennetään 30 minuutista 20 minuuttiin. Linja korvaa osin päällekkäistä palvelua tarjonneen linjan 206(A). 502 tarjoaa tiheän palvelun muun muassa Meilahden työpaikka-alueelle ja Hakaniemeen.

Runkolinja 200 ja 502. Klikkaa suurentaaksesi kuva.

202 Helmipöllönmäki - Leppävaara - Perkkaa - Vitikka

Linja jatketaan Leppävaarasta Perkkaan ja Säterin kautta Vitikkaan, ja linja korvaa Leppävaaran eteläpuolella linjaa 203. Linja ei liikennöi enää Laajalahteen asti. Linjan reitti muutetaan kulkemaan Säterinkadun kautta nykyisen Impilahdentien sijaan. Linjan vuoroväli tihennetään päiväliikenteen osalta 20 minuuttiin. Linjan vuorovälit mahdollistavat tasaisen palvelutarjonnan linjan 555 kanssa Lintuvaarasta Leppävaaraan.
 • Linja tarjoaa työmatkayhteydet Perkkaan ja Etelä-Leppävaaran välille sekä koulumatkayhteydet Leppävaaran pohjoispuolelle. Lisäksi linja tarjoaa yhteyden Etelä-Leppävaarasta ja Perkkaalta terveysasemalle ja uimahalliin.

203 Leppävaara - Uusmäki
Linja päätetään Leppävaaraan. Ruuhka-ajan vuoroväli tihennetään nykyisestä 20 minuutista 10 minuuttiin. Vuorovälin tihentäminen toteutetaan muiden linjojen muutoksista poiketen jo syksyllä 2018.

Lintuvaaran ja Uusmäen alueen linjastoa tarkastellaan uudelleen siinä vaiheessa, kun länsimetron toinen vaihe Kivenlahteen ja runkolinja 560 jatke Matinkylään valmistuvat 2020-luvulla.

543 Leppävaara - Kivenlahti
Linjan reitti muutetaan kulkemaan Impilahdentietä nykyisen Säterinkadun sijaan. Linja liikennöi läpi viikon 30 minuutin vuorovälillä.
 • Impilahdentien varressa maankäyttö on vähäisempää kuin Säterinkadulla. Tämän vuoksi tieämmällä vuorovälillä kulkeva linja 202 siirretään Säterinkadulle.

202, 203, 543 ja 555. Klikkaa suurentaaksesi kuva.

214 Leppävaara - Karakallio - Laaksolahti - Jupperi
Linja ajetaan jatkossa aina Karakallion kautta. Ruuhkan vuoroväli tihennetään 20 minuuttiin ja viikonlopun päiväliikenne 30 minuuttiin.

215 Leppävaara - Laaksolahti - Lähderanta
Linja korvaa poistuvat linjat 217 ja 218 Leppävaarasta Laaksolahden kautta Lähderantaan. Linjan kaikki vuorot ajetaan Laaksolahdentien kautta. Ruuhkassa vuoroväli tihennetään 15 minuuttiin, arjen päivä- ja iltaliikenne 20 minuuttiin, lauantain päiväliikenne 20 minuuttiin ja sunnuntain päiväliikenne 30 minuuttiin. Linja 215A Leppävaara - Jupperi - Lähderanta - Högnäs lakkautetaan. Högnäsiä palvelee jatkossa uusi lähibussilinja 225 Leppävaara - Lippajärvi - Högnäs.
 • Linjan 215A käyttäjämäärät Högnäsissä ovat olleen hyvin vähäisiä. Högnäsiin tarjotaan vain arjen työ- ja koulumatkaliikenne.
 • Pitkäjärventieltä on kohtuulliset kävelyetäisyydet linjalle 215. Lisäksi linjat 321, 548 ja 565 liikennöivät Pitkäjärventiellä.

224 Leppävaara - Kauniainen - Kuurinniitty - Espoon keskus - Tuomarila
Linjalle tehdään väliaikainen pisto Kuurintorpantielle korvaamaan linjan 235 poistuvaa palvelua. Linja liikennöi ruuhkassa 20 minuutin välein, päivä- ja iltaliikenteessä 20 minuutin välein ja viikonloppuisin 30 minuutin välein. Kuurinniityn pisto poistetaan, kun Suurpellon ja Kuurinniityn välinen katuyhteys aukeaa. Linja 118 Tapiolasta Kauklahteen siirtyy kulkemaan uutta joukkoliikennekatua pitkin.

227 Leppävaara - Lippajärvi - Espoon keskus
Linja ajaa jatkossa aina nykyisen 227V-variantin reittiä Turuntietä pitkin eli linja ei enää kierrä Karakallion kautta. Arjen ruuhka-aikojen vuoroväli tihennetään 15 minuuttiin ja lauantain päiväliikenne 20 minuuttiin.
 • Linjan palvelu poistetaan Karakalliosta, koska alueelle jäävät muut linjat (200, 214 ja 224) tarjoavat hyvät yhteydet Leppävaaraan.

214, 215, 224 ja 227. Klikkaa suurentaaksesi kuva.

225(K) Leppävaara - (Kilo) - Lippajärvi - Högnäs
Uusi lähibussilinja tarjoaa työmatkayhteydet Högnäsistä Leppävaaraan ja koulumatkayhteydet alueen lähikouluihin. Linja korvaa nykyisen koulumatkalinjan 206A. Linja liikennöi alkuiltaan asti noin 60 minuutin vuorovälillä vain arkisin. Koulujen alkamis- ja päättymisaikoihin linja ajetaan Kilon kautta (225K).

Uusi lähibussilinja 225. Klikkaa suurentaaksesi kuva.

236B Leppävaara - Viherlaakso - Järvenperä - Vanhakartano
Linjan 219 uusi numero on 236B. Linjan päätepysäkki siirretään Järvenperästä Vanhakartanoon. Leppävaarasta lähdettäessä linja siirtyy ajamaan linjojen 236 ja 239 kanssa samaa reittiä Viherlaakson kautta. Linja liikennöi arkisin ruuhka-aikaan 30 minuutin ja lauantaisin 60 minuutin vuorovälein. Yhdessä linjojen 236 ja 239 kanssa linja tarjoaa Vanhakartanosta Leppävaaraan ruuhka-aikana 10 minuutin vuorovälin.

236(V) Leppävaara - Viherlaakso - (Koskelo) - Kalajärvi - Serena
Linja 236 liikennöi nykyisellä reitillään arkisin 30 minuutin välein ja viikonloppuisin 60 minuutin vuorovälillä. Keran kautta kiertänyt K-variantti lakkautetaan. V-variantti tarjoaa työmatkayhteydet Leppävaarasta Koskelon ja Juvanmalmin teollisuusalueille.
 • Keran aluetta palvelee jatkossa linja 532. Lisäksi kävelyetäisyydet Turuntieltä ovat kohtuulliset.

239 Leppävaara - Viherlaakso - Perusmäki - Kalajärvi
Linjan vuoroväli tihennetään arkisin 30 minuuttiin. Viikonloppuisin linja liikennöi 60 minuutin välein. T-variantti Röylän koululle lakkautetaan. Röylän koulun yhteydet paikataan linjalla 349 Lepsämänjoki - Hännikäinen - Serena - Kalajärvi - Perusmäki - Röylä - Lahnuksen koulu.

437 Martinlaakso - Niipperi - Perusmäki
Linja liikennöi Martinlaakson asemalta Niipperin kautta Perusmäkeen arkisin ruuhkan suuntaisesti noin 30 minuutin välein. Tarjoaa yhdessä linjan 436 kanssa Niipperistä Martinlaaksoon 15 minuutin vuorovälin. Linja aloittaa liikennöinnin syysliikenteen 2018 alussa.

566 Martinlaakso - Espoon keskus
Tihennetään linjan ruuhka-ajan vuoroväli nykyisestä 40 minuutista 30 minuuttiin, jolloin junavaihdot sekä Martinlaaksossa että Espoon keskuksessa toimivat paremmin.

582 Espoon keskus - Niipperi - Kalajärvi

Linja päätetään nykyisen B-variantin päätepysäkille Kalajärvelle ja Koskelon kautta ajanut K-variantti lakkautetaan. Linjan reitti muutetaan kulkemaan Juvanmalmin teollisuusalueen sijaan Niipperintietä. Linja liikennöi arkisin ja lauantaisin 30 minuutin vuorovälillä ja sunnuntaisin 60 minuutin välein.
 • Linja päätetään Kalajärvelle, koska käyttäjämäärät Kalajärven ja Lahnuksen välillä ovat olleet vähäisiä. 236 tarjoaa tasaisen palvelun Lahnuksesta Leppävaaran suuntaan ja kouluyhteydet lähikouluihin. Lahnuksen ja Espoon keskuksen välinen yhteys muuttuu vaihdolliseksi. Vaihtoyhteydet Espoon keskukseen palvellaan linjoilla 582 ja 227. Koskelon aluetta palvellaan Espoon keskuksesta linjalla 566 ja Juvanmalmin teollisuusaluetta muun muassa linjalla 236V Leppävaarasta. Lisäksi kävely-yhteydet Juvanmalmin työpaikka-alueelle ovat kohtuulliset.

236, 239, 437, 566 ja 582. Klikkaa suurentaaksesi kuva.

349 Lepsämänjoki - Hännikäinen - Serena - Kalajärvi - Perusmäki - Röylä - Lahnuksen koulu
Linjan nykyinen reitti muutetaan kulkemaan Perusmäen kautta Röylään. Linja palvelee koulumatkayhteydet Kalajärven, Röylän ja Lahnuksen kouluihin.

348 ja 349. Klikkaa suurentaaksesi kuva.

243 Espoon keskus - Gumböle - Kolmiranta - Veikkola
Linja liikennöi arkisin 30 minuutin vuorovälillä. Linjan reittiin ei tule muutoksia.

244(K) Espoon keskus - Bemböle - Karhusuo - Nupuri - Kolmperä - Siikajärvi - Siikaniemi
Linja korvaa nykyisen linjan 242 yhteyden Siikajärveltä Espoon keskukseen ja linjan 238 yhteyden Siikajärveltä Leppävaaraan. Linja liikennöi arkisin 30 minuutin välein. Linjan reitti kulkee Siikajärventien, Kolmperän ja Bembölen kautta Espoon keskukseen. Linja ajaa K-varianttina Brobackantien ja Heinästien kautta Nuuksion koulun alkamis- ja päättymisaikoina.
 • Siikajärvelle suuntautuva liikenne siirretään liikennöiväksi Espoon keskuksesta, josta on hyvät jatkoyhteydet esimerkiksi junalla Leppävaaraan ja Helsingin keskustaan. Brobackantiellä ja Heinästiellä liikennöidään ainoastaan koulun alkamis- ja loppumisajankohtina. Siikarannan palvelu lakkautetaan vähäisten käyttäjämäärien vuoksi.

245 Espoon keskus - Nuuksionpää
Linjan vuoroväli tihennetään arkiliikenteessä 30 minuuttiin. Viikonloppuna linjan vuoroväli on 60 minuuttia. Suuren kysynnän aikana linjalle järjestetään lisäliikennettä. Variantit 245A, 245K ja 245KA lakkautetaan. Linjan kaikki vuorot ajetaan Kirkkokadun kautta Espoon keskukseen.
 • A-variantti lakkautetaan, koska Kattilantien infra ja päätepysäkin huono kunto hankaloittavat liikennöintiä. Katualue ja päätepysäkki ovat yksityisomistuksessa. Kävely-yhteydet Kirkkotien pysäkeiltä Koulumestarin koululle ovat kohtuulliset.

243, 244 ja 245. Klikkaa suurentaaksesi kuva.
Yöliikenne

Päätökset suunnittelualueen yöliikenteestä tehdään linjastosuunnitelman edetessä. Alustavien suunnitelmien mukaan yöliikenne säilyy nykyisellään.

Vuorovälit

Klikkaa suurentaaksesi kuva.
Lakkautettavat linjat

206(A) Kamppi - Meilahti - Etelä-Leppävaara - (Kilo - Karakallio) - Kera
 • Korvaavat linjat: 225K, 502 ja 532
217 ja 218 Elielinaukio - Leppävaara - Lähderanta - Jupperi
 • Korvaavat linjat: 200, 215, 236, 239 ja 532
226(A) Leppävaara - Karakallio - Viherlaaksonranta - Jorvi
 • Korvaavat linjat: 200, 236, 239 ja 246K
235 Elielinaukio - Leppävaara - Espoon keskus - Kuurinniitty
 • Korvaavat linjat: 134, 200, 224, 227, 531, 542 ja 565
238(K, B, T, KB, KT) Leppävaara - Nupuri - Brobacka - Siikajärvi / Siikaniemi / Siikaranta
 • Korvaavat linjat: 244 ja 245
242 Espoon keskus - Muurala - Nupuri - Siikaniemi
 • Korvaavat linjat: 243 ja 244

Alueella liikennöiviä linjoja, joihin ei tule muutoksia


113 Leppävaara - Perkkaa - Laajalahti - Tapiola (M)
114 Leppävaara - Kilo - Mankkaa - Urheilupuisto (M) - Tapiola (M)
118 Tapiola (M) - Suurpelto - Espoon keskus - Kauklahti
212 Kamppi - Meilahti - Laajalahti - Kauniainen
213 Kamppi - Meilahti - Laajalahti - Suvela - Espoon keskus - Kauklahti
246 Espoon keskus - (Kellonummi) - Röylä - Bodom - Espoon keskus
321 Elielinkeino - Jupperi - Vanhakartano
345 Elielinaukio - Rinnekoti
348 Rinnekoti - Röylä - Kalajärvi
435 Elielinaukio - Koskelo
436 Elielinaukio - Martinlaakso - Kalajärvi
531 Tiisilä - Matinkylä (M) - Olari - Espoon keskus - Jorvi
532 Leppävaara - Kera - Suurpelto - Matinkylä
533 Matinkylä - Järvenperä
542 Soukka - Kivenlahti - Latokaski - Espoon keskus - Jorvi
548 Tapiola - Jupperi
549 Tapiola - Jorvi
555 Lauttasaari - Leppävaara - Martinlaakso
555B Leppävaara - Myyrmäki
565 Vantaankoski - Myyrmäki - Jupperi - Jorvi - Espoon keskus

Edit 11.12.2017 klo. 9:00: linjoihin 345, 436, 531 ja 542 ei suunnitelman myötä tule muutoksia
Edit 11.12.2017 klo. 15:00: Kirkkojärven koulu vaihdettu Koulumestarin kouluksi.