perjantai 8. joulukuuta 2017

Linjastoluonnos

Pohjois-Espoon ja Leppävaaran alueen linjaston suunnittelutyö on edennyt luonnosvaiheeseen. Liikkumiskyselyn vastausten sekä muiden lähtötietojen perusteella on tehty linjastoluonnos, joka on nyt avoinna kommenteille ja mielipiteille. Luonnosta voi kommentoida joko blogitekstin yhteyteen tai sähköpostilla osoitteeseen pohjoisespooleppavaara@hsl.fi. Paneudumme suunnitelmasta annettuun palautteeseen projektiryhmän kesken, jotta lopputuloksena on linjasto, joka mahdollistaa mahdollisimman monen sujuvat matkat. Emme vastaa annettuihin palautteisiin ja ehdotuksiin yksilöllisesti, vaan kerromme blogissa esille nousseista asioista kootusti ja mietimme niihin ratkaisuja.

Tässä postauksessa käydään ensiksi läpi yleisiä linjastosuunnittelun periaatteita, jotka ovat pohjana myös Pohjois-Espoon ja Leppävaaran alueen suunnitelmassa. Tämän jälkeen esitellään alueen linjasto vuoroväleiltään ja reiteiltään muuttuvien linjojen osalta. Lopussa on listaukset lakkautettavista linjoista sekä niistä alueella liikennöivistä linjoista, joihin ei tämän suunnitelman puitteissa tule muutoksia.

Taustaa joukkoliikennelinjaston periaatteista HSL-alueella

Ennen alueellisten muutosten esittelyä on hyvä käydä lyhyesti läpi joukkoliikenneverkon suunnittelun periaatteita. HSL-alueella yhtenäinen lipputuote mahdollistaa yhtenäisen joukkoliikenneverkon muodostumisen. Tämä tarkoittaa sitä, että erillisten vain muutaman kerran päivässä ajettavien ja erityiseen tarpeeseen räätälöityjen linjojen sijasta alueelle voidaan muodostaa joukkoliikenteen verkosto, jossa linjat ovat suhteellisen suoraviivaisia, liikennöivät tiheästi ja laajoilla liikennöintiajoilla. Tiheiden linjojen verkosto mahdollistaa sujuvan matkustamisen koko seudulla vaihdollisten yhteyksien avulla. Tätä suunnitteluperiaatetta noudatetaan koko HSL-liikenteessä.

Puu- ja verkkomallisen linjaston erot
(Lähde: HiTrans Best Practice Guide 3)

Tämän suunnitelman tavoitteena on selkeyttää nykyistä linjastoa, tasata vuorovälejä ja lisätä liityntäliikennettä sekä mahdollistaa joukkoliikenteen käyttö suurimmalla osalla matkoista. Linjastosuunnitelmassa säilytetään joukkoliikenteen nykyinen kustannustaso suunnittelualueella. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki palvelutason lisäykset esitetyyn luonnokseen vaativat säästöjä jostain muualta.

Pohjois-Espoon ja Leppävaaran alueen linjasto

Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelmassa joukkoliikennepalveluja keskitetään keskeisille katuosuuksille tiheän palvelutason saavuttamiseksi. Näitä joukkoliikenteen pääväyliä, joilla on ympäristöään tiheämpi vuoroväli, kutsutaan joukkoliikenteen laatukäytäviksi. Palvelun keskittämisen myötä kävelymatkat pysäkeille saattavat pidentyä, mutta vastaavasti odotusaika pysäkillä lyhenee tiheän vuorovälin vuoksi. Laatukäytävä voi muodostua yhden (esimerkiksi runkolinja 200) tai kahden tai useamman (236(V, B) ja 239) linjan palvelusta. Pohjois-Espoon ja Leppävaraavan alueelle muodostuu suunnitelman toteutuessa seuraavat korkean palvelutason laatukäytävät:

Elielinaukio - Leppävaara - Karakallio - Jorvi
Leppävaara - Munkkiniemi - Meilahti
Leppävaara - Lintuvaara
Leppävaara - Uusmäki
Leppävaara - Viherlaakso - Järvenperä - Vanhakartano
Leppävaara - Jupperi - Lähderanta
Leppävaara - Lippajärvi - Espoon keskus
Espoon keskus - Miilukorpi - Karhusuo

Runkolinja 200 Elielinaukio - Leppävaara - Karakallio - Jorvi
Uusi runkolinja Elielinaukion, Leppävaaran ja Jorvin välillä korvaa nykyiset linjat 217, 218, 226 ja 235. Linjalla on tasainen 10 minuutin vuoroväli aamusta iltaan läpi viikon. Linja tarjoaa nopean yhteyden muun muassa Pitäjänmäen työpaikka-alueelle ja Jorviin.

502 Leppävaara - Perkkaa - Munkkiniemi - Meilahti - Merihaka

Linjan vuoroväli ruuhka-aikaan tihennetään nykyisestä 20 minuutista 10 minuuttiin. Lauantain vuoroväli tihennetään 30 minuutista 20 minuuttiin. Linja korvaa osin päällekkäistä palvelua tarjonneen linjan 206(A). 502 tarjoaa tiheän palvelun muun muassa Meilahden työpaikka-alueelle ja Hakaniemeen.

Runkolinja 200 ja 502. Klikkaa suurentaaksesi kuva.

202 Helmipöllönmäki - Leppävaara - Perkkaa - Vitikka

Linja jatketaan Leppävaarasta Perkkaan ja Säterin kautta Vitikkaan, ja linja korvaa Leppävaaran eteläpuolella linjaa 203. Linja ei liikennöi enää Laajalahteen asti. Linjan reitti muutetaan kulkemaan Säterinkadun kautta nykyisen Impilahdentien sijaan. Linjan vuoroväli tihennetään päiväliikenteen osalta 20 minuuttiin. Linjan vuorovälit mahdollistavat tasaisen palvelutarjonnan linjan 555 kanssa Lintuvaarasta Leppävaaraan.
 • Linja tarjoaa työmatkayhteydet Perkkaan ja Etelä-Leppävaaran välille sekä koulumatkayhteydet Leppävaaran pohjoispuolelle. Lisäksi linja tarjoaa yhteyden Etelä-Leppävaarasta ja Perkkaalta terveysasemalle ja uimahalliin.

203 Leppävaara - Uusmäki
Linja päätetään Leppävaaraan. Ruuhka-ajan vuoroväli tihennetään nykyisestä 20 minuutista 10 minuuttiin. Vuorovälin tihentäminen toteutetaan muiden linjojen muutoksista poiketen jo syksyllä 2018.

Lintuvaaran ja Uusmäen alueen linjastoa tarkastellaan uudelleen siinä vaiheessa, kun länsimetron toinen vaihe Kivenlahteen ja runkolinja 560 jatke Matinkylään valmistuvat 2020-luvulla.

543 Leppävaara - Kivenlahti
Linjan reitti muutetaan kulkemaan Impilahdentietä nykyisen Säterinkadun sijaan. Linja liikennöi läpi viikon 30 minuutin vuorovälillä.
 • Impilahdentien varressa maankäyttö on vähäisempää kuin Säterinkadulla. Tämän vuoksi tieämmällä vuorovälillä kulkeva linja 202 siirretään Säterinkadulle.

202, 203, 543 ja 555. Klikkaa suurentaaksesi kuva.

214 Leppävaara - Karakallio - Laaksolahti - Jupperi
Linja ajetaan jatkossa aina Karakallion kautta. Ruuhkan vuoroväli tihennetään 20 minuuttiin ja viikonlopun päiväliikenne 30 minuuttiin.

215 Leppävaara - Laaksolahti - Lähderanta
Linja korvaa poistuvat linjat 217 ja 218 Leppävaarasta Laaksolahden kautta Lähderantaan. Linjan kaikki vuorot ajetaan Laaksolahdentien kautta. Ruuhkassa vuoroväli tihennetään 15 minuuttiin, arjen päivä- ja iltaliikenne 20 minuuttiin, lauantain päiväliikenne 20 minuuttiin ja sunnuntain päiväliikenne 30 minuuttiin. Linja 215A Leppävaara - Jupperi - Lähderanta - Högnäs lakkautetaan. Högnäsiä palvelee jatkossa uusi lähibussilinja 225 Leppävaara - Lippajärvi - Högnäs.
 • Linjan 215A käyttäjämäärät Högnäsissä ovat olleen hyvin vähäisiä. Högnäsiin tarjotaan vain arjen työ- ja koulumatkaliikenne.
 • Pitkäjärventieltä on kohtuulliset kävelyetäisyydet linjalle 215. Lisäksi linjat 321, 548 ja 565 liikennöivät Pitkäjärventiellä.

224 Leppävaara - Kauniainen - Kuurinniitty - Espoon keskus - Tuomarila
Linjalle tehdään väliaikainen pisto Kuurintorpantielle korvaamaan linjan 235 poistuvaa palvelua. Linja liikennöi ruuhkassa 20 minuutin välein, päivä- ja iltaliikenteessä 20 minuutin välein ja viikonloppuisin 30 minuutin välein. Kuurinniityn pisto poistetaan, kun Suurpellon ja Kuurinniityn välinen katuyhteys aukeaa. Linja 118 Tapiolasta Kauklahteen siirtyy kulkemaan uutta joukkoliikennekatua pitkin.

227 Leppävaara - Lippajärvi - Espoon keskus
Linja ajaa jatkossa aina nykyisen 227V-variantin reittiä Turuntietä pitkin eli linja ei enää kierrä Karakallion kautta. Arjen ruuhka-aikojen vuoroväli tihennetään 15 minuuttiin ja lauantain päiväliikenne 20 minuuttiin.
 • Linjan palvelu poistetaan Karakalliosta, koska alueelle jäävät muut linjat (200, 214 ja 224) tarjoavat hyvät yhteydet Leppävaaraan.

214, 215, 224 ja 227. Klikkaa suurentaaksesi kuva.

225(K) Leppävaara - (Kilo) - Lippajärvi - Högnäs
Uusi lähibussilinja tarjoaa työmatkayhteydet Högnäsistä Leppävaaraan ja koulumatkayhteydet alueen lähikouluihin. Linja korvaa nykyisen koulumatkalinjan 206A. Linja liikennöi alkuiltaan asti noin 60 minuutin vuorovälillä vain arkisin. Koulujen alkamis- ja päättymisaikoihin linja ajetaan Kilon kautta (225K).

Uusi lähibussilinja 225. Klikkaa suurentaaksesi kuva.

236B Leppävaara - Viherlaakso - Järvenperä - Vanhakartano
Linjan 219 uusi numero on 236B. Linjan päätepysäkki siirretään Järvenperästä Vanhakartanoon. Leppävaarasta lähdettäessä linja siirtyy ajamaan linjojen 236 ja 239 kanssa samaa reittiä Viherlaakson kautta. Linja liikennöi arkisin ruuhka-aikaan 30 minuutin ja lauantaisin 60 minuutin vuorovälein. Yhdessä linjojen 236 ja 239 kanssa linja tarjoaa Vanhakartanosta Leppävaaraan ruuhka-aikana 10 minuutin vuorovälin.

236(V) Leppävaara - Viherlaakso - (Koskelo) - Kalajärvi - Serena
Linja 236 liikennöi nykyisellä reitillään arkisin 30 minuutin välein ja viikonloppuisin 60 minuutin vuorovälillä. Keran kautta kiertänyt K-variantti lakkautetaan. V-variantti tarjoaa työmatkayhteydet Leppävaarasta Koskelon ja Juvanmalmin teollisuusalueille.
 • Keran aluetta palvelee jatkossa linja 532. Lisäksi kävelyetäisyydet Turuntieltä ovat kohtuulliset.

239 Leppävaara - Viherlaakso - Perusmäki - Kalajärvi
Linjan vuoroväli tihennetään arkisin 30 minuuttiin. Viikonloppuisin linja liikennöi 60 minuutin välein. T-variantti Röylän koululle lakkautetaan. Röylän koulun yhteydet paikataan linjalla 349 Lepsämänjoki - Hännikäinen - Serena - Kalajärvi - Perusmäki - Röylä - Lahnuksen koulu.

437 Martinlaakso - Niipperi - Perusmäki
Linja liikennöi Martinlaakson asemalta Niipperin kautta Perusmäkeen arkisin ruuhkan suuntaisesti noin 30 minuutin välein. Tarjoaa yhdessä linjan 436 kanssa Niipperistä Martinlaaksoon 15 minuutin vuorovälin. Linja aloittaa liikennöinnin syysliikenteen 2018 alussa.

566 Martinlaakso - Espoon keskus
Tihennetään linjan ruuhka-ajan vuoroväli nykyisestä 40 minuutista 30 minuuttiin, jolloin junavaihdot sekä Martinlaaksossa että Espoon keskuksessa toimivat paremmin.

582 Espoon keskus - Niipperi - Kalajärvi

Linja päätetään nykyisen B-variantin päätepysäkille Kalajärvelle ja Koskelon kautta ajanut K-variantti lakkautetaan. Linjan reitti muutetaan kulkemaan Juvanmalmin teollisuusalueen sijaan Niipperintietä. Linja liikennöi arkisin ja lauantaisin 30 minuutin vuorovälillä ja sunnuntaisin 60 minuutin välein.
 • Linja päätetään Kalajärvelle, koska käyttäjämäärät Kalajärven ja Lahnuksen välillä ovat olleet vähäisiä. 236 tarjoaa tasaisen palvelun Lahnuksesta Leppävaaran suuntaan ja kouluyhteydet lähikouluihin. Lahnuksen ja Espoon keskuksen välinen yhteys muuttuu vaihdolliseksi. Vaihtoyhteydet Espoon keskukseen palvellaan linjoilla 582 ja 227. Koskelon aluetta palvellaan Espoon keskuksesta linjalla 566 ja Juvanmalmin teollisuusaluetta muun muassa linjalla 236V Leppävaarasta. Lisäksi kävely-yhteydet Juvanmalmin työpaikka-alueelle ovat kohtuulliset.

236, 239, 437, 566 ja 582. Klikkaa suurentaaksesi kuva.

349 Lepsämänjoki - Hännikäinen - Serena - Kalajärvi - Perusmäki - Röylä - Lahnuksen koulu
Linjan nykyinen reitti muutetaan kulkemaan Perusmäen kautta Röylään. Linja palvelee koulumatkayhteydet Kalajärven, Röylän ja Lahnuksen kouluihin.

348 ja 349. Klikkaa suurentaaksesi kuva.

243 Espoon keskus - Gumböle - Kolmiranta - Veikkola
Linja liikennöi arkisin 30 minuutin vuorovälillä. Linjan reittiin ei tule muutoksia.

244(K) Espoon keskus - Bemböle - Karhusuo - Nupuri - Kolmperä - Siikajärvi - Siikaniemi
Linja korvaa nykyisen linjan 242 yhteyden Siikajärveltä Espoon keskukseen ja linjan 238 yhteyden Siikajärveltä Leppävaaraan. Linja liikennöi arkisin 30 minuutin välein. Linjan reitti kulkee Siikajärventien, Kolmperän ja Bembölen kautta Espoon keskukseen. Linja ajaa K-varianttina Brobackantien ja Heinästien kautta Nuuksion koulun alkamis- ja päättymisaikoina.
 • Siikajärvelle suuntautuva liikenne siirretään liikennöiväksi Espoon keskuksesta, josta on hyvät jatkoyhteydet esimerkiksi junalla Leppävaaraan ja Helsingin keskustaan. Brobackantiellä ja Heinästiellä liikennöidään ainoastaan koulun alkamis- ja loppumisajankohtina. Siikarannan palvelu lakkautetaan vähäisten käyttäjämäärien vuoksi.

245 Espoon keskus - Nuuksionpää
Linjan vuoroväli tihennetään arkiliikenteessä 30 minuuttiin. Viikonloppuna linjan vuoroväli on 60 minuuttia. Suuren kysynnän aikana linjalle järjestetään lisäliikennettä. Variantit 245A, 245K ja 245KA lakkautetaan. Linjan kaikki vuorot ajetaan Kirkkokadun kautta Espoon keskukseen.
 • A-variantti lakkautetaan, koska Kattilantien infra ja päätepysäkin huono kunto hankaloittavat liikennöintiä. Katualue ja päätepysäkki ovat yksityisomistuksessa. Kävely-yhteydet Kirkkotien pysäkeiltä Koulumestarin koululle ovat kohtuulliset.

243, 244 ja 245. Klikkaa suurentaaksesi kuva.
Yöliikenne

Päätökset suunnittelualueen yöliikenteestä tehdään linjastosuunnitelman edetessä. Alustavien suunnitelmien mukaan yöliikenne säilyy nykyisellään.

Vuorovälit

Klikkaa suurentaaksesi kuva.
Lakkautettavat linjat

206(A) Kamppi - Meilahti - Etelä-Leppävaara - (Kilo - Karakallio) - Kera
 • Korvaavat linjat: 225K, 502 ja 532
217 ja 218 Elielinaukio - Leppävaara - Lähderanta - Jupperi
 • Korvaavat linjat: 200, 215, 236, 239 ja 532
226(A) Leppävaara - Karakallio - Viherlaaksonranta - Jorvi
 • Korvaavat linjat: 200, 236, 239 ja 246K
235 Elielinaukio - Leppävaara - Espoon keskus - Kuurinniitty
 • Korvaavat linjat: 134, 200, 224, 227, 531, 542 ja 565
238(K, B, T, KB, KT) Leppävaara - Nupuri - Brobacka - Siikajärvi / Siikaniemi / Siikaranta
 • Korvaavat linjat: 244 ja 245
242 Espoon keskus - Muurala - Nupuri - Siikaniemi
 • Korvaavat linjat: 243 ja 244

Alueella liikennöiviä linjoja, joihin ei tule muutoksia


113 Leppävaara - Perkkaa - Laajalahti - Tapiola (M)
114 Leppävaara - Kilo - Mankkaa - Urheilupuisto (M) - Tapiola (M)
118 Tapiola (M) - Suurpelto - Espoon keskus - Kauklahti
212 Kamppi - Meilahti - Laajalahti - Kauniainen
213 Kamppi - Meilahti - Laajalahti - Suvela - Espoon keskus - Kauklahti
246 Espoon keskus - (Kellonummi) - Röylä - Bodom - Espoon keskus
321 Elielinkeino - Jupperi - Vanhakartano
345 Elielinaukio - Rinnekoti
348 Rinnekoti - Röylä - Kalajärvi
435 Elielinaukio - Koskelo
436 Elielinaukio - Martinlaakso - Kalajärvi
531 Tiisilä - Matinkylä (M) - Olari - Espoon keskus - Jorvi
532 Leppävaara - Kera - Suurpelto - Matinkylä
533 Matinkylä - Järvenperä
542 Soukka - Kivenlahti - Latokaski - Espoon keskus - Jorvi
548 Tapiola - Jupperi
549 Tapiola - Jorvi
555 Lauttasaari - Leppävaara - Martinlaakso
555B Leppävaara - Myyrmäki
565 Vantaankoski - Myyrmäki - Jupperi - Jorvi - Espoon keskus

Edit 11.12.2017 klo. 9:00: linjoihin 345, 436, 531 ja 542 ei suunnitelman myötä tule muutoksia
Edit 11.12.2017 klo. 15:00: Kirkkojärven koulu vaihdettu Koulumestarin kouluksi.

173 kommenttia:

 1. Mitä itse asiassa tapahtuu linjalle 436? Sitä ei luetella muutoksissa, muuttumattomissa eikä lakkutettavissa linjoissa.
  Siitä mainitaan vain "437 Martinlaakso - Niipperi - Perusmäki
  Linja liikennöi Martinlaakson asemalta Niipperin kautta Perusmäkeen arkisin ruuhkan suuntaisesti noin 30 minuutin välein. Tarjoaa yhdessä linjan 436 kanssa Niipperistä Martinlaaksoon 15 minuutin vuorovälin. Linja aloittaa liikennöinnin syysliikenteen 2018 alussa."

  VastaaPoista
 2. 245A:n lakkauttaminen ei tue tavoitetta siitä, että Nuuksion kansallispuistossa vierailevista nykyistä suurempi osa tulisi julkisilla. Kattilan liikenteen lakkauttaminen johtaisi myös siihen, että nykyistä vielä isompi osa kävijöistä suuntautuisi Haukkalammen alueelle, joka on varsinkin syysviikonloppuisin jo nyt varsin ruuhkainen. Voisiko HSL vielä selvittää Metsähallituksen kanssa mahdollisuuksia säilyttää Kattilan liikenne edes Högbackaan asti?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Joo tommoset peräkylien kahta kakaraa palvelevat linjat pois vaan. Jos saatais sitä matkakortin hintaa vaikka alas joskus. Joukkoliikenne on joukkojen liikennettä.

   Poista
  2. Jos vaikka tutustuisit tilanteeseen myös kentällä ennen kuin heität tuontyyppisiä kommentteja? 245 ja 238 ei palvele vain alueen asukkaita, vaan ne toimivat myös yhteytenä Nuuksion kansallispuistoon. Erityisesti 245 kulkee suosittuina päivinä kesäisin ja syksyisin välillä jopa tuulilasikuormassa.

   Poista
  3. Hei! HSL on keskustellut Kattilantien tilanteesta Espoon kaupungin kanssa. Meidän tietomme asiasta tällä hetkellä on ettei tietä olla lähitulevaisuudessa parantamassa.

   Poista
 3. Toivottavasti tätä mietitään vakavasti uudelleen  - ja päätös pyörretään:

  Leppävaara on tärkeä liikenteellinen solmukohta, jossa myös asiointipaikat ja palvelut.

  Erityisen huolissani olen alueen nuorten opiskelupaikkojen saatavuudesta: Leppävaarassa on lukio ja 2. asteen koulutus Laureassa. Myös harrastuksiin liikutaan tähän suuntaan. Ja jos päätepysäkki ei ole Leppävaara sieltä jatketaan eteenpäin esim Jokerilinjalla Otaniemeen työpaikkoihin, korkeakouluun, lukioihin! Tai idän suuntaan.

  Aikuiset turvautuisivat paljolti entistä enemmän autoihin, mutta kuinka käy nuorten!

  Esim. itselläni kolme lukiolaista, jotka käyttävät linjaa koulumatkoihin ja harrastuksiin päivittäin. Nykyinen koulumatka kestää n. tunnin ja jatkossa saisi varata aikaa varmaan tuplaten, ja harrastusten pitäminen lukiotyön ohella pitkine koulumatkoineen ja koulutöineen mahdotonta.


  Linjaa ei saa lakkauttaa!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tanja, mistä linjasta on kyse?

   Poista
  2. Taitaa olla kyse Nupuriin kulkevasta 238 linjasta. Tuonne alueelle heikkenee bussiyhteydet huomattavasti.

   Poista
 4. Haluaisin myös tietää linjan 436 kohtalosta? Meinaatteko pidentää työmatkani Kalajärveltä entisestään? Ja moni meistä tekee vuorotyötä eli lyhyehköt vuorovälit eivät voi olla ainoastaan päivisin? Mites linja 345? Voitteko katsoa että eivät lähde Helsingistä peräkanaa? Toinen viisi yli, toinen seitsemän yli...? Ja sit odotellaan seuraabaa pitkään. Kalajärvelle kuljetaan molemmilla.

  VastaaPoista
 5. Vanha-Nuuksio/Siikajärvi -suunnan nuorten elämä menee tällä järjestelyllä varsin vaikeaksi. Koulumatkoihin kuluva aika kasvaa ja mahdollisuudet osallistua harrastuksiin Espoossa heikkenevät oleellisesti. Tietysti aikuistenkin yksityisautoilu lisääntyy. On totta, että 238 on ruuhka-aikojen ulkopuolella lähes tyhjä, mutta koulu-/työmatka-aikoina 238 on suorastaan ahdas. Ei nämä suunnitelmat tältä osin aivan faktaan perustuvilta ja loppuunmietityiltä vaikuta.

  VastaaPoista
 6. Voisiko linjan 437 jatkaa Perusmäestä Viiskorven kautta Koskeloon? Alueelle suunnitteilla huomattavaa lisärakentamista ja väestönkasvua.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei ja kiitos kommentistasi. Tämän hetkisen suunnitelman mukaan linjalla 437 tarjotaan yhteys Perusmäkeen. Valitettavasti linjan jatkaminen Viiskorpeen ja Koskeloon ei nykykustannuksilla ole mahdollista.

   Poista
 7. Täällä Lahnuksessa paljon peruskoulunsa päättäviä lapsia ja esim. Espoon keskuksessa on Omnia jonne useita lapsia varmasti menossa. Koulumatkaan tulee kummasti taas lisää aikaa, kun täältä ei suunnitelman mukaan pääse enään suoraan Espoon keskukseen 582 bussilla. Käsittämätöntä, että täältä vielä huononnetaan yhteyksiä!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Lahnusta palvelee suunnitelmassa linja 236(V) Leppävaara - Viherlaakso - (Koskelo) - Kalajärvi - Serena. Linja liikennöi 30 minuutin vuorovälillä läpi päivän. Yhteys Lahnuksesta Espoon keskukseen muuttuu vaihdolliseksi. Linjan 582 matkustajamäärät välillä Kalajärvi - Serena ovat olleet vähäisiä.

   Poista
 8. Kasvavalle Perusmäki-Kalliomäki alueelle olisi hienoa saada suorempi yhteys Espoon keskukseen ainakin arkiaamuiksi.

  VastaaPoista
 9. Linjaa 238 ei saa lakkauttaa, sillä perusteluille ei ole riittävän painavia syitä.

  Siikajärven aluetta kehitetään parhaillaan mm. vesihuoltohankkeiden jne. avulla, joten on ristiriitaista, että alueella asuvien liikkumista aletaan rajoittamaan. Koululaisia kulkee alueelta muuallekin Vanhan Turuntien varrelle kouluun kuin pelkästään Espoon keskukseen, esimerkiksi Kauniaisiin, Karakallioon, Leppävaaraan ja kauemmaksin. Heidän koulumatkansa pitenisi ja hankaloituisi. Sama koskee varmasti osaa työmatkalaisista. Ruuhka-aikoina bussit ovat myös yleensä hyvinkin täynnä.

  Entä miten alueen ikäihmiset tai autottomat? Heidän valinnanvapaus asiointipaikan suhteen rajoittuisi käytännössä Espoon keskukseen. Tuntuu ehkä paperilla vielä hyvältä maalata mahdollisuuksia jatkaa matkaa junalla tai muilla bussiyhteyksillä ympäri Espoota, mutta käytännössä suora bussiyhteys on monille ryhmille se ainoa ja sopivin vaihtoehto. Tällä suunnitelmalla supistetaan näiden henkilöiden elämänpiiriä.

  Muutenkin suorat bussiyhteydet ovat olleet ainoa tapa tällä alueella pysyä autottomana, mutta tämäkin päätös lisää varmasti paineita yksityisautoiluun. Sellainen tuskin voi olla minkään kehittämistyön lähtökohta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Joo tommoset peräkylien kahta kakaraa palvelevat linjat pois vaan. Jos saatais sitä matkakortin hintaa vaikka alas joskus. Joukkoliikenne on joukkojen liikennettä.

   Poista
  2. Hei! Linjan 238 katkaisu Espoon keskukseen on herättänyt paljon keskustelua. Kirjoitimme lyhyen postauksen Nuuksion suunnan linjastoluonnoksesta. Katso blogin uusin päivitys.

   Poista
 10. Erinomainen uudistus tuo 224 pisto Kuurinniittyyn. Tämä korvaa paitsi tuota lakkautettava 235:ta, myös aiemmin lopetettua linjaa 51, joka oli monelle alueen asukkaalle tärkeä yhteys Kauniaisten ja Leppävaaran suuntaan. Toivottavasti tämä saadaan pian käyttöön.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Siis toi 224 on toiminut jo pidemmän ajan sen 235 rinnalla. 235 on tullut Espoon keskuksen ja Jorvin kautta, 224 Kauniaisten läpi. Ne ovat vielä sopviasti lähteneet pikkuisen eri aikaan Leppävaarasta, niin ettei treenien jälkeen ole kauan tarvinnut pysäkillä värjötellä. Niin eikö tämä nyt tarkoita sitä, että kun 235 jää pois, niin mahdollisuudet kulkea Leppävaaran ja Kuuriinniityn välillä vähenee puoella?

   Poista
 11. Eikö 582 linja voisi kulkea aamuisin ja iltapäivisin Lahnuksesta palvelemassa työ- ja koulumatkalaisia? Ruuhka-aikaan bussin juuttuessa Lahnuksentien ja Vihdintien ruuhkaan, myöhästyminen vaihdosta on taattu. Koulubussin 349 matkan muutoskin pidentää entisestään Lahnuksen koululaisten matkaa. Ressukoilla kestää 2km koulumatka (jota pienet eivät saa kulkea jalan tai pyörällä) 45min (10min kävely ja 35min bussissa) jo nytkin!!!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Lahnuksen aluetta palvelee linja 236 30 minuutin vuorovälillä. Linjan 349 poistuvaa palvelua Odilammen ja Kalajärven välillä korvaa linja 345 Elielinaukio - Rinnekoti.

   Poista
  2. Lahnuksessa ruotsinkielisessä koulussa käyvät 5 luokasta eteenpäin joutuvat kulkemaan Espoon Keskukseen kouluun ja on kohtuutonta, että heidän koulumatkansa pitenee ajallisesti entuudestaan. Tämä pistää kyllä harkitsemaan vakavasti muuttoa alueelta pois, sillä aikoinaan juuri hyvät kulkuyhteydet Leppävaaraan, Espoon Keskukseen ja Helsinkiin olivat muuttomme perusteita. Meidän perheestämme löytyy myös Espoon keskustan Omniassa opiskelevia nuoria jotka ovat riippuvaisia suorasta linjasta Espoon keskukseen. Toinen nuorista on näkövammainen ja liikkuminen kouluun itsenäisesti on onnistunut tuon suoranlinjan takia, nyt bussin vaihto aiheuttaa vaarallisemman koulumatkan. Olen erittäin pettynyt jos tämä linjan poistuminen toteutuu!

   Poista
 12. Aiemmistakin kommenteista näkyy, että 238 on täysin välttämätön yhteys. Nupuri/Nuuksiosta käydään paljon Leppävaarassa ja Viherlaaksossa koulussa. Leppävaara on myös sekä kaupan että harrastusten keskus. Ihmisten kierrättäminen Espoon keskuksen kautta ei palvele ketään, mutta sillä saadaan aikaan paljon harmia ja hukkaan haaskattua aikaa. Ja nuoret siirtymään autoiluun heti, kun se on mahdollista.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Nuuksion suunnan liikenne on herättänyt paljon kysymyksiä. Kirjoitimme lyhyen postauksen Nuuksion suunnan linjastoluonnoksesta. Katso blogin uusin päivitys.

   Poista
 13. Paljon Jorvin ja Leppävaaran väliä kulkevana pari mielestäni olennaista kommenttia:

  - Nyt Jorvin ja Leppävaaran välillä menee kaksi nopeaa ja kiertelemätöntä linjaa, 235 ja 238. Tämän ehdotuksen jälkeen kyseisellä välillä ei menisi yhtään nopeaa suoraa linjaa.

  - Espoon keskuksesta tullessaan nykyisellä linjalla 235 on varsin paljon matkustajia jo Jorvin kohdalla eli väli Jorvi - Espoon keskus ei ole turha.

  - Jorviin pääsee varsin hyvin Turuntien varren pysäkiltä. Sairaala-alueen keskellä olevalla pysäkillä käyminen ei ole välttämätöntä, vaikka toki sinnekin asti voi olla hyvä jokin linja viedä.

  - Ehdotankin runkolinjan 200 vetämistä suoraan Turuntietä (käymättä Karakalliossa) Espoon keskukseen asti. Tämä takaisi nopean yhteyden jatkumisen Jorvin ja Leppävaaran välillä sekä selvästi suositun välin Espoon keskus - Jorvi - Leppävaara säilymisen. Uskoisin linjasta 200 tulevan näin myös selvästi suositumman erityisesti länsipäässä linjaa.

  - Jos linja 200 muutettaisiin ehdottamallani tavalla, uskoisin myös osan edellisistä kommentoijista hyväksyvän helpommin linjan 238 lopettamisen, kun nopealta ja usein kulkevalta runkolinjalta 200 pääsisi vaihtamaan Lommilan paikkeilla vaihtamaan linjoille 243/244/245.

  - Kannatan lämpimästi linjan 502 vuorovälin tihentämistä.

  Kiitos suunnitelman esillepanosta ja mahdollisuudesta kommentoida.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jos linjaa 200 ei vedetä Karakallion kautta, heikkenevät meiltä Karusta yhteydet aivan kaikkialle kun muita linjoja lakkautetaan 200:n alta.

   Poista
  2. Hei! Kiitos kommenteistasi. Olemme pohtineet vaihtoehtoa ajaa runkolinja 200 suoraa Turuntietä Leppävaaran ja Jorvin välillä. Nykyinen linjaus Karakallion kautta palvelee kuitenkin huomattavasti suurempaa matkustajamäärää.

   Poista
  3. Kun ihmiset kulkevat helsingistä jorviin asti, on kokonaismatka aika todella pitkä. Karakallion kierto lisää matka-aikaa entisestään isolle joukolle matkustajia. Mistään kohtaa karakalliota ei ole kovin pitkä matka kävellä turuntien pysäkeille. Sitäpaitsi karakalliosta kulkee paljon busseja leppävaaraan ja muihin suuntiin, joista vaihto helposti onnistuu.
   Näinä kiireisinä aikoina ihmiset arvostavat nopeaa matka-aikaa, ja Karakallion kierron myötä linja 200 jäisi vähälle käytölle.

   Poista
  4. Karakalliossa suuri matkustajian määrä. Jos 200 linja ei mene Karakallion läpi, vanha linjät pitaisi toimi 226 ja 227,mutta tämä ei ole tämän suunnitelman mukaan.
   "karakalliota ei ole kovin pitkä matka kävellä turuntien pysäkeille"- NO COMMENTS

   Poista
 14. Samaa mieltä aiempien kommentoijien kanssa linjasta 238. Sitä ei tule missään nimessä poistaa! Leppävaara on koko pääkaupunkiseudun julkisenliikenteen suurin solmukohta heti Pasilan ja Helsingin keskustan jälkeen. Siikajärvellä asuu paljon nuoria, jotka käyvät koulua Viherlaaksossa, Karakalliossa ja Leppävaarassa. Lisäksi nuoret viettävät paljon aikaa leppävaarassa niin harrastusten kuin muun vapaa-ajan puolesta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Linjan 238 katkaisu Espoon keskukseen on herättänyt paljon keskustelua. Kirjoitimme lyhyen postauksen Nuuksion suunnan linjastoluonnoksesta. Katso blogin uusin päivitys.

   Poista
 15. Hei! Mielestäni 582:lla olisi juuri hyvä säilyttää yhteys lahnukseen juuri ruuhka-aikoina. Kalajärven ja Lahnuksen välillä on ERITTÄIN HUONOT yhteydet jo valmiiksi varsinkin iltaisin. Joskus saa odottaa 40 min jotta pääsee bussiin.
  Ps: Täälläkin halutaan tietää 436 ja 345 linjojen kohtalo.
  Pss: Lahnus on lujaa kasvava alue. Vielä vuosi sitten alue oli metsää jossa n.50 taloutta. Nopeasti noussut taajamaksi!

  VastaaPoista
 16. Runkolinja 200 hyvä. Espoon keskuksen ja Jorvin välillä kulkevat tiheästi liityntälinjat 531 ja 542 (nykyiset 31 ja 42).
  Toivottavasti on riittävästi kapasiteettia linjan 200 busseissa. Nivelbusseja olisi hyvä saada kilpailutettua linjalle!

  VastaaPoista
 17. Mitä ihmettä! Muuttuuko 349 reitti siten että se ei käy enää Odilammella kääntymässä? Mites hitossa Metsämaan, Kortesmäen ja Odilammen alakoululaiset pääsevät sitten kouluun Lahnukseen? Ei voi olla totta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Linjan 349 poistuvaa palvelua Odilammen, Kalajärven ja Lahnuksen koulun välillä korvaa linja 345 Elielinaukio - Rinnekoti.

   Poista
  2. Mutta ei bussilla 345 pääse Lahnuksen koululle asti ! ? Ja osuuko 345 aikataulut jotenkin yhteneväisesti Kalajärven koulun aikatauluihin ? Huolestuttaa kovasti , jos tuo 349 ei enää käy Odilammella ! Alkaako 345liikennöimään tiheämmin ?

   Poista
  3. Nykyisen aikataulun mukaan 345:lla ei pysty luotettavasti kulkemaan kouluun. Ajat eivät käy yksiin koulun aikataulujen kanssa ja lisäksi ohitusajat ovat huonosti ennustettavissa näin kaukana Helsingin keskustassa. Jos bussista myöhästyy, seuraavaa saa odotella pitkään. Pienille koululaisille on todella turvatonta odotella bussia vilkkaan Vihdintien varressa, jossa on kuitenkin 60km/h rajoitus, mutta todelliset nopeudet ovat vieläkin suurempia.

   Poista
 18. Jos 349 ei kulje Odilammelta Lahnukseen, tarkoittaa se että useat lapset johtuvat vaihtamaan koulua. Tästä seuraa sitten oppilasmäärissä kasvua/vähenemistä ja muita haasteita. Koko Pohjois-Espoon kiinnostavuus asuinpaikkana on hyvin kyseenalainen, jos julkisen liikenteen panostukset länsimetron avaamisen jälkeen vaikeuttavat normaalia elämistä.

  VastaaPoista
 19. Aika pöyristyttävä päätös Espoolaisille veronmaksajille linjan 238 suunnitelmat. Meille, joiden kulkeminen jo tällä hetkellä on haastavaa. Onko tavoitteena lisätä yksityisautoilua ja jättää julkisten käyttäminen kokonaan. Valitettavasti kaikilla ei ole täällä autoa, kun puhutaan lapsista, nuorista ja vanhuksista. Eikä se, että kaikki ajavat yksittäin autossa Turun moottoritiellä voi olla kestävää kehitystä. Vai onko teidän mielestänne?

  Bussi Espoon keskukseen on jo tällä hetkellä hidas, se mutkittelee hitailla teillä ja VR ei suinkaan palvele Espoon keskuksen junaliikennettä Leppävaaran tavoin, jossa pysähtyy huomattavasti enemmän junia. Leppävaarassa on myös huomattavasti enemmän palveluita. Itse kuljen nykyisin ruuhka-aikaan Leppävaaraan ja takaisin työmatkat, josta jatkan junalla keskustaan. Busseissa riittää kulkijoita. Toivonkin, että meille esitetään painavat syyt bussin 238 lakkauttamiseen, ja ymmärretään sen seurannaisvaikutukset. Palautettanne odottaen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Linjan 238 katkaisu Espoon keskukseen on herättänyt paljon keskustelua. Kirjoitimme lyhyen postauksen Nuuksion suunnan linjastoluonnoksesta. Katso blogin uusin päivitys.

   Poista
 20. Loistavaa saada linja 437 syöttöliikenteeksi Perusmäki-Martinlaakso -välille, tätä on kaivattu! Mutta vain ruuhka-aikana? Tällä hetkellä hankala päästä Helsingin keskustasta Perusmäkeen iltaisin 20-22 aikaan ja vuoron kulkeminen iltaisinkin helpottaisi kovasti. Tai sitten pitää katsoa että 436 ja 239 menisi yksiin ja vaihto onnistuisi Niipperi koulun kohdalla. Tällä hetkellä aikataulut ei natsaa vaihdon osalta kuin pari kertaa päivässä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiva kuulla, että linja 437 tulee tarpeeseen. Tämän hetkisen suunnitelman mukaan 437 toimii syöttöliikenteenä vain ruuhka-aikaan.

   Poista
 21. Buss 238 ei saa lakkautta. Se on ainut hyvä linja tällä aluella. Sillä menennään töihin ja harrastuksiin. Kukan ei halua mennä turhan takia Espoon keskuksen kautta. Metron myötä minulla kin on nyt tarkoitus mennä Leppävaaran kautta koksa Espoon keskuksen kautta matkaa pitenee ennemmän. Alueella asuu jo paljon lapsipeheitä ja lisää on kokoa ajan tuolssa. Kukaan ei mene Espoon keskukseen shoppailemaan, siellä kuin ei ole paljon mitään. Onko tämä nyt tarkoitus elvyttää sitä aluetta!! ei käy. sen lisäksi lukee että yöliikenne säilyy. Linja 238 on ollut ainut linja millää päsee myöhään kotiin. 245 viimeinen vuoro menee todella aikaisin. Mutta tarkoitus kai on että kuin Espoossa asutaan niin kahdet autot on oltavat, ja jos tämä linja lakkautetan niin se on sitten meidän ainut vaihtoehto. Se syy minkä takia kukaan ei palautetta antanut että käyttää tätä linja on se että se ei välttämätta tavoita ketään. Minäkin se vahingossa sain käsiin. Ja vanhukset eivät nettiä käytä;-)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Nuuksion suunnan liikenne on herättänyt paljon kysymyksiä. Kirjoitimme lyhyen postauksen Nuuksion suunnan linjastoluonnoksesta. Katso blogin uusin päivitys.

   Poista
 22. Ruotsinkieliset koululaiset käyvät koulua viidennestä luokasta eteenpäin Lagstadissa Espoon keskuksessa, eli on todella tärkeää että sinne myös on hyvät yhteydet. Perusmäessä on paljon ruotsinkielisiä perheitä ja koko ajan kasvava alue (niin kuin toki koko Pohjois-Espoo), eli toivottavasti tämä on otettu aikataulusuunnittelussa huomioon. Parasta tietysti, jos jokin Espoon keskukseen liikennöivä linja koukkaisi tämän kautta edes aamuisin ja iltapäivisin, mutta kun kaikkea ei voi saada, niin toivottavasti vaihtoyhteydet ovat sujuvat.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! On totta, että kaikkialta ei pystytä järjestämään suoria yhteyksiä. Uuden linjaston myötä vuorovälejä parannetaan, mikä vähentää vaihtoaikaa pysäkeillä.

   Poista
 23. Linjayhteys 238 on ehdottomasti säilytettävä tai tarjottava vastaava vaihtoehto Leppävaaraan. Karhusuolle ja muualle Nupurintien varteen rakennetaan voimakkaasti ja kovin olemme odottaneet yhteyksien paranemista. Nyt vain huononnetaan yhteyksiä. Matka-aika Leppävaaraan (palveluiden luo) pitenee kaksinkertaiseksi jos pitäisi vaihtaa junaan välissä (kukaan ei tee sellaista -> autoilu lisääntyy). Lasten omatoimiset harrastuksiin kulkemiset Leppävaaran urheilupuistoon käyvät mahdottomaksi. Samoin iltaisin kotiin tullessa Leppävaara on turvallisempi paikka hypätä bussiin kuin Espoon Keskus (plus Leppävaarassa on odotustila, Espoon Keskuksessa väristään ulkona).

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Nuuksion suunnan liikenne on herättänyt paljon kysymyksiä. Kirjoitimme lyhyen postauksen Nuuksion suunnan linjastoluonnoksesta. Katso blogin uusin päivitys.

   Poista
 24. Miten ruotsinkielistenlasten koulumatkaa Laaksolahdesta Karamalmin koululle ja päiväkodille on ajateltu. Nykyään monet kulkevat busseilla 217 ja 218. Koulumatka monen vaihdon kanssa ei ole realistinen pienille alakoulukaisille (1-3lk)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Laaksolahdesta yhteydet Karamalmin kouluun muodostuu linjalla 214.

   Poista
  2. Mutta 214 ei mene Karamalmin ohi uudella reitillään, eikä myöskään realistisen kävelymatkan etäisyydellä esim meidän kodista

   Poista
 25. Onko tuossa suunnitelmassa nyt todella kaikki linjat merkitty? Pääseekö Kalajärveltä enää edes Helsinkiin suoralla bussilla muutoksen jälkeen? Entä radan varteen Vantaankoskelle / Martinlaaksoon? Voivatko yhteydet tosiaan huonontua näin paljon? Kuten aiemmin joku toinenkin mainitsi, tämä vaikuttaa ehdottomasti myös Pohjois-Espoon suosioon asuinpaikkana.

  VastaaPoista
 26. Linja 200 voisi koukata Leppävaaran Perkkaan kautta kun Vermonniityn uusi 8000 asukkaan alue tulee.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Linja 200 palvelee yhteyttä Leppävaarasta Pitäjänmäen kautta Helsinkiin ja linja 502 Leppävaarasta Perkkaan kautta Meilahteen ja Helsinkiin.

   Poista
 27. Laaksolahden alueelta lopetetaan 217 ja 218. Linjan 215 tulisi ehdottomasti kulkea max 15 min välein aina. Kulkijoita junalle on paljon ja jo nyt junaa/junalta joutuu odottelemaan tosi pitkään. Ruuhka-aikana vuoroväli voisi olla 10 min.

  Kattilaan saakka pitäisi päästä bussilla. Haukkalammen seutu on jo nyt aivan ruuhkautunut eli kulkijoita Nuuksiossa tulisi yrittää tasata eikä sumputtaa entisestään.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Suunnitelman mukaan linja 215 liikennöi arkisin ruuhka-aikaan 15 minuutin välein.

   Poista
 28. Älkää nyt muuttako bussin 214 reittiä Karakallion kautta ajettavaksi! Sieltähän kulkee monia linjoja, mutta esimerkiksi me jotka liikumme Turuntien toiselta puolelta ruotsinkieliseltä päiväkodilta tai koululta (Karamalmens daghem, Karamalmens skola) kävelymatka pysäkille lapsen kanssa pitenisi siis entisestään! Myös koululaisia kulkee Rastaalan puolelta bussilla tuonne kouluun. 214 on ainoa linja joka menee Rastasniityntietä, ja pienen lapsen kanssa kulkiessa ei voi käyttää muita linjoja jotka kiertävät juuri tuon asuinalueen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Linjan reittimuutosta pohdittaessa kävelyetäisyys Karamalmens skolaniin on todettu kohtuulliseksi Karakallion lähimmiltä pysäkeiltä. Turuntien yli kulkee kevyenliikenteen silta, joten kävelymatka on turvallinen. Siirtämällä linjan 214 reitti kulkemaan Karakallion kautta, palvellaan huomattavasti suurempaa matkustajamäärää.

   Poista
 29. Kuurinniitystä monen matka suuntautuu Tapiolan suuntaan töihin, kouluihin ja harrastuksiin. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin tammikuusta alkaen suora yhteys Kuurinniitystä Tapiolaan (18) lakkautetaan ja sen jälkeen Tapiolaan mennessä tulee vaihtaa bussia Kauniaisissa, jonne tammikuusta alkaen myöskin pääsee vain yhdellä bussilla ja 20 min vuorovälein jopa ruuhka-aikoina. Käsittääkseni tammikuun alussa aloittava linja 118 huristelee Kuurinniityn ohi pitkin Turun motaria. Blogissa on maininta Kuurinniityn ja Suurpellon välille avattavasta joukkoliikenneväylästä ja sen avauduttua Kuurinniitystä pääsee jälleen suoraan Tapiolan suuntaan, mutta milloin tuo kyseinen väylä ja yhteys todella avataan?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Mä olen tutkaillut ja harmitellut aivan samaa asiaa. Ja sen lisäksi, että Kauniaisissa joutuu vaihtamaan bussia, matka-aika pitenee vähintään 50:een minuuttiin (tänä aamuna mulla meni noin 35min Kuurinniitty-Tapiola välillä).

   Poista
  2. Hei! Valitettavasti Suurpellon ja Kuurinniityn välisen joukkoliikennekadun aikataulusta meillä ei ole tarkkaa tietoa.

   Poista
  3. Kuurinniitystä Suurpeltoon lyhyt matka. Eikö voi tehdä bussille yksikaistaista tietä, jossa vain bussille avautuvat puomi? Niinhän on Paloheinässäkin tunneli linjalle 560, joka kulkee joka 10. minuutti Itä-Helsingistä päätepysäkille Myyrmäkeen.

   Poista
  4. Tuo aijemmin ajettu 118 reitti vastasi vanhaa 18Z linjaa.

   Poista
 30. Linja 200 pitää ehdottomasti alkaa Espoon keskuksesta, tai mielummin Tuomarilasta/Kuurinniitystä, kuten aijemmin oli mainittu linjalla 235 on todella paljon matkustajia jo paljon ennen Jorvia.
  Ymmärsinkö oikein että Serenaan ei pääse suoraan enään bussilla Espoon keskuksesta?
  Minusta oon täysin käsittämätöntä, että me jotka emme pysty käyttämään metroa joudumme luopumaan toimivista bussiyhteyksistä!

  VastaaPoista
 31. Näiden linjamuutosten kommentoiminen olisi huomattavasti helpompaa, jos HSL pystyisi avaamaan jonkun kokeilu-reittioppaan, jossa olisi nämä tulevat linjat. On todella hankala nyt miettiä, että miten nuo vaihdot nyt menevät ja voiko luottaa siihen, että kun vaihtoja on niin vaihtoaika on korkeintaan 4-5 minuuttia.

  Ja missä on linja 345? Ei ole poistuvien, mutta ei myöskään säilytettävien joukossa. Jatkossa esimerkiksi Lahnuksen nuoret eivät pääse toisen asteen opiskelupaikkoihinsa alle tunnin, joten Vantaan ja Helsingin koulut Vihdintien varrella alkavat kiinnostaa.

  Pienten lasten istuttaminen busseissa kouluaamuina tuntuu vaan lisääntyvän. Miten ihmeessä linjan 349 kaavaillaan nyt kiertävän vielä Perusmäenkin kautta! Matka-aika pitenee väistämättä ja lapset, joiden koulumatka voi olla 2,5 km istuvat bussissa 45 minuuttia joka aamu. (Lahnuksesta Lahnuksen koululle joutuu ylittämään Vihdintien, joka on aamuisin niin vaarallinen ylittää, että lapset menevät bussilla kouluun)

  Pistää myös mietityttämään, että millaisen setelinipun Serenan perustaja on aikoinaan Espoon kaupungille tai HSL:lle antanut, kun kaikki linjat koukkaavat Serenan kautta ja siellä ei todellakaan ole bussiin tulevia tai lähteviä kuin ehkä viikonloppuisin ja talven sesonkiaikaan, mutta ei silloinkaan aamuisin.

  Mitä jos nykyinen 246 lähtisin Lahnuksesta, ylittäisi Vihdintien ja jatkaisi jompaa kumpaa puolta Bodomjärveä Espoon keskukseen? Tai vaikka vuorotellen molempia puolia? Tällä linjalla Lahnuksen lapset pääsisivät Lahnuksen kouluun ja myöhemmin Espoon keskuksen toisen asteen kouluihin.

  Uusia asemakaavoja suunnitellaan Pohjois-Espooseen ja uusia asukkaita on tulossa. Julkiset liikenneyhteydet vaan heikkenevät. Väistämättä henkilöautoliikenne lisääntyy vaikka se taitaa olla vastoin niin valtakunnallisia alueiden käyttötavoitteita kuin Espoon omia tavoitteitakin.

  VastaaPoista
 32. Ihmettelen suuresti ja surettaa niiden puolesta, jotka asuvat Karhusuolla ja siitä eteenpäin. Itse ko. alueella asuneena Espoon Keskus ei meielestäni millään tasolla palevele alueen asukkaita, eivätkä liikenneyhteydet sieltä vedä vertoja Leppävaaralle. Miten voi olla mahdollista, että Pohjois-Espoon suurimpaan kauppakeskukseen ja vilkkaimmalle juna-asemalle (josta myös Espoon ainoa yhteys Turun junaan) ei ole enää pääsyä. Miten tuolla alueella asuvat ihmiset tulevat enää toimeen ilman autoa??? Missään nimessä linjaa 238 ei saa lakkauttaa

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Helsinki-Turku-juna on jo kaksi vuotta pysähtynyt Leppävaarassa. Espoon keskuksessa se ei pysähdy.

   Poista
 33. Suurelle osalle Laaksolahden ja Jupperin nuorista osoitetaan yläkoulupaikka Viherlaaksoon. Millä lapset kulkevat kouluun kun linja 15 lopetetaan? Myös löhes kaikkien alueen asukkaiden terveysasema on Viherlaaksossa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. 548 ajaa samaa reittiä Jupperista Tapiolaan, eli linja käytännössä vain vaihtaa numeroaan.

   Poista
  2. Hei! Jussi ehtikin jo vastata kysymykseesi eli Viherlaakson ja Jupperin välillä liikennöi 548 (3.1.2018 alkaen).

   Poista
 34. Linjaa 238 ei pidä missään nimessä lopettaa.Karhusuolla autottomana asuvana kulkeminen vaikeutuu entisestään. Kuljen vuorotyössä Karhusuo-Tapiola väliä nyt jo haasteellisissa olosuhteissa. Vaihtobussia on mukavampi odotella (joskus jopa 30min)Leppävaarassa sisätiloissa kuin Espoon keskuksessa.Aina ei edes pääse myöhään kotiin Espoon keskuksesta!!!Nupurintirn varteen rakennetaan paljon uusia asuntoja.Kaikki eivät halua kulkea Espoon keskuksen kautta töihin,harrastuksiin tai kauppa-asioille. Tervetuloa päättäjät kulkemaan alueelta julkisilla!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Linjan 238 katkaisu Espoon keskukseen on herättänyt paljon keskustelua. Kirjoitimme lyhyen postauksen Nuuksion suunnan linjastoluonnoksesta. Katso blogin uusin päivitys.

   Poista
 35. Ei pidä lopettaa 238. Juna samalla välillä on hitaampi ja Espoon keskus vaihtopaikkana ei todellakaan vastaa Leppävaaraa. Leppävaarasta on myös poikittaissuuntaiset vaihtomahdollisuudet, joten ihmisten vaihtojen määrä nousee, kun täytyy joka tapauksessa vaihtaa Leppävaarassa. 238 on aamuisin tupaten täynnä ja ihmisiä jää paljon pois Turuntien varrella (kouluihin?). Jos Espoon keskuksessa haluaa vaihtaa, niin sinne pääsee esim. Karhusuolta vallan hyvin fillarilla! Ennen kuin on kaupunkirata Espoon keskukseen ja bussin vuoroväli 10min, on aika absurdia perustella tätä ”spontaanin matkustamismahdollisuuden” lisääntymisellä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Linjan 238 katkaisu Espoon keskukseen on herättänyt paljon keskustelua. Kirjoitimme lyhyen postauksen Nuuksion suunnan linjastoluonnoksesta. Katso blogin uusin päivitys.

   Poista
 36. Hei. 244 ja 245 eivät minulle ole 238:n korvaavia linjoja. Voisitteko harkita uusiksi 238:n lopettamista, kiitos.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Nuuksion suunnan linjojen reittimuutoksilla on tarkoitus palvella mahdollisimman suurta osaa alueen asukkaista. Linjat 244 ja 245 on tarkoitus tahdistaa yhteisellä reittiosuudellaan keskenään tasaisen 15 minuutin palvelun luomiseksi.

   Poista
 37. Tämän suunnitelman mukaan Espoon keskuksesta ei pääsisi Jorviin mitenkään. Linja 200 kannattaisi jatkaa Espoon keskukseen asti. Silloin saataisiin yhteys Jorviin, ja lisäksi idästä päin tulevat voisivat vaihtaa Lommilassa Nuuksion linjoihin 244 ja 245.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Espoon Keskuksesta pääsee uusilla linjoilla 542 ja 531, nykyiset 42 ja 31

   Poista
  2. Linjoja 542 ja 531 ei ole uudessa linjastoluonnoksessa ollenkaan.

   Poista
  3. Hei. Kuten nim. Asukas Lähderannasta kirjoitti, linjoilla 31 ja 42 pääsee Espoon keskuksesta Jorviin. 3.1.2018 alkaen uudet linjanumerot ovat 531 ja 542.

   Poista
 38. Jos linja 235 lopetetaan niin miten käy 235N- vuoron. Ainoa linja joka kulkee Viherlaaksosta ennen viittä töihin lähtevillä�� Onko korvaavia noin aikaisia lähtöjä tulossa? Menevätkä yksiin Leppävaarassa junan kanssa?
  En vain ymmärrä miksi näitä suhtkoht hyvin toimivia linjoja taas pohjois-espoossa muunnellaan. Enemminkin pitäisi aikatauluja muutella niin ettei kaikki bussit kulkisi peräkanaa, jolloin seuraavia joutuu taas pitkään odottelemaan. Kun 226 lopettaa joutuu kaikki lippajärvenrannan puolta Viherlaaksoa asuvat vanhuksetkin kävelemään aika epäinhimillisen matkan pysäkille. Ja hehän asioivat ei ruuhka-aikoina.��
  Vai kävikö metro niin kalliksi, että ne joihin se ei edes vaikuta, joutuvat siitä kärsimään?
  Harmittaa että oma aamubussi (219 Järvenperään ) lopettaa, jolloin 5min kävely muuttuu 15min kävelyksi. Aamukiireessä kaikki minuutit ovat arvokkaita.
  Miksi Espoon sisällä ei kohta pääse minnekään perille yhdellä linjalla vaan aina vähintään yksi vaihto edessä, ellei useampikin? Taidan ajella entistä enemmän autolla!!!

  Leena ja Matti Jansson

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Yö- ja varhaisaamun liikenne suunnitellaan, kun linjastoratkaisu on lopullinen. Todennäköisesti yöliikenne tulee noudattamaan suurilta osin nykyistä.

   Kuten suunnitelmassa kerrotaan linjan 219 reitti muutetaan Lähderannantieltä Viherlaaksontielle ja uusi linjanumero on 236B. Lähderannantietä palvelee linja 214 20 minuutin vuorovälillä.

   Poista
 39. Linjan 437 lisääminen on mahtava uudistus, joka helpottaa kulkemista huomattavasti! Linjalle sopisi täydellisesti sähköbussit! Vielä kun saataisiin linja niipperistä tapiolaan, niin täältähän olisi huippu kulkuyhteydet!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiva, että linja 437 tulee tarpeeseen.

   Poista
 40. Eli tämän suunnitelman mukaan Lähderannan yhteys Helsinkiin huononee entistä enemmän! Nytkin saa viikonloppuna odottaa tunnin verran, ennenkuin täältä pääse pois. Nyt otetaan vielä sen 218 täältä pois, ja Leppävaaraan menevät linjatkin vähenee, että pääsis edes junan varelle. Arkisin täynnä koululaisia nyt jo muutenkin. Mitäs on se pitkään odotettu yhteys täältä Länsiväylän varelle, ilman mitään sightseeing ajelua? Näin että myös ne, joilla aikainen työnalku pääsisivät töihin julkisillä? Ei tietenkään vielä mitään. Kun päätavoite oli, että entistä enemmän ihmmisiä ostaa auton eikä luota enää HSLille, niin onneksi olkoon, onnistuitte.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Suunnitelman mukaan Lähderannasta Jupperin kautta Leppävaaraan liikennöidään ruuhka-aikaan 15 minuutin välein linjalla 215. Lisäksi Lähderannasta Viherlaaksontien kautta Leppävaaraan liikennöivät linjat 236, 236B ja 239. Nämä linjat on suunniteltu siten, että yhteiselle reittiosuudelle muodostuu ruuhka-aikaan 10 minuutin vuoroväli.

   Lisäksi Lähderannasta tarjotaan yhteys Tapiolaan Kauniaisten kautta linjalla 548 (3.1.2018 alkaen).

   Poista
  2. Tykkäisin jos Lähderannasta Leppävaaraan säilyisi yksi nopea yhteys (nykyinen 219)

   Poista
 41. Lahnuksen liikennettä pitäisi pikemminkin kehittää kuin poistaa. Alueen maine peräkylänä säilyy ja kokonaisuuden kehittyminen hiipuu kun uusia asukkaita ei saada kun joukkoliikenneyhteydet ovat surkeat!
  Ainoa suora yhteys serena Espoonkeskus, oppilaitokset Omnia ja Kuninkaantien lukio tulevat oppilaat huonommassa asemassa tulevaisuudessa. Pienten koulubussin reitin muutos hankaloittaa entisestään Lahnuksen ja Kalajärven koulun oppilaitten matkaa.
  Mitä tapahtuu ainoalle ”nopealle” (matkan kesto 1t10min. ) reitille Helsingin keskustaan, linjalle 345 Rinnekoti-Elielinaukio? Ei ole missään suunnitelmien listoissa?
  Miettikää tarkkaan pohjoisen alueen tulevaisuutta, julkisen liikenteen arvo kaiken muun kehittymisen kannalta korvaamaton!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tähän lisänä vielä ruotsinkieliseen kouluun menijät Lahnuksesta alkaen 5 luokasta. Täytyy olla yksi linja jolla pääsee kouluun Espoon Keskukseen.

   Poista
 42. Jos 235 poistuu, kuurinniitystä, tuomarilasta ja suvelasta ei ole enää suoraa yhteyttä jorviin, mikä hankaloittaa siellä asiointia. Myöskin suora yhteys Helsinkiin bussilla on tärkeä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kuurinniitystä ei ole jatkossa mahdollista tarjota suoraa bussiyhteyttä Helsingin keskustaan. Valitettavasti yhteys Jorviin muuttuu mainitsemiltasi alueilta vaihdolliseksi Espoon keskuksen kautta. Kun Suurpellon ja Kuurinniityn välinen katuyhteys aukeaa, linja 118 Tapiolasta Kauklahteen siirtyy kulkemaan uutta joukkoliikennekatua pitkin. Linja tulee tarjoamaan yhteyden metroon ja Espoon keskuksessa junaan.

   Poista
  2. Hei!Kyseisen katuyhteyden aukeamisen aikatauluista ei näköjään ole HSL:llä mitään tietoa, sillä lähes jokaiseen Kuurinniittyä koskevaan viestiin olette vastanneet, että tietoa aikatauluista ei ole. Miten on voitu suunnitella niin, että uusi reitti 118 (entinen 18) kulkee nyt väliaikaisesti motaria pitkin ja siirtyy uudelle joukkoliikennekadulle Kuurinniittyyn sen valmistuttua, vaikka aikatauluista ei ole mitään tietoa? Tässä väliaikaisuuden tilassahan voi mennä vielä vuosikausia ja tänä väliaikaisuuden aikana on Kuurinniityn asukkaiden kuitenkin päästävä kulkemaan päivittäin kouluun, töihin ja harrastuksiin Tapiolan suuntaan.

   Poista
 43. 238 -linjan lopettaminen on erittäin huono idea. Alueella on paljon lapsiperheitä, joiden on tarpeen päästä Leppävaaraan näppärästi. Nimestään huolimatta Espoon Keskus ei itse asiassa ole Espoon keskus.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Linjan 238 katkaisu Espoon keskukseen on herättänyt paljon keskustelua. Kirjoitimme lyhyen postauksen Nuuksion suunnan linjastoluonnoksesta. Katso blogin uusin päivitys.

   Poista
 44. Eikö tuon 118 reitin voisi vielä toistaiseksi säilyttää kulkemaan Espoon keskuksesta Tuomarilan ja Kuurinniityn kautta kohti Tapiolaa? Mielestäni on käsittämätöntä, että tämän uudistuksen myötä, ei ole yhtään suoraa linjaa Tapiolaan, kuitenkin Metron avaamisen myötä on luvattu toimiva syöttöliikenne Metrolle. Reittimuutosten myötä suorayhteys loppuu, ja mikä pahinta nykyinen noin 35:n minuutin pituinen työmatka pitenee vähintään 50 minuutin mittaiseksi. Itseni lisäksi Kuurinniitystä ja lähialueilta kulkee muitakin työmatkalaisia sekä koululaisia Tapiolaan ja Mankkaalle. Olen hyvin ärsyyntynyt matka-ajan pidentymisestä itsekin, mutta mielestäni koululaisille ja lukiolaisille tämä alkaa jo olla melko kohtuuton pidennys koulupäiviin.

  Toki hieman tuo lohtua lupaukset katuyhteyden avaamisesta Kuurinniityn ja Suurpellon välille. Mutta miksi missään ei näy bussin nro 118 reittiä ko. katuyhteyden avaamisen jälkeen? Onko sillä siis mitään vaikutusta bussireittiin, matka-aikaan tai kulkuvälineen vaihtoon?

  Entä kuinka tuo pisto Kuurinniitystä Leppävaaran suuntaan? Kuinka se sitten lopetetaan tuon katuyhteyden avaamisen myötä? 235 ja 224 palvelevat ihan eri suuntaan kulkevia kuin 118. Eihän tuolla 118 bussilla korvata esimerkiksi sitä yhteyttä Jorviin Kuurinniitystä, Tuomarilasta ja Suvelasta…?

  Kuinka bussilinjan nro 200 voidaan kuitata korvaavan linjan nro 235? 235 on kulkenut 500 metrin päästä kotioveltani ja linjalle 200 lähin pysäkki on aika lailla toisella puolella kaupunkia! Yhtään liityntälinjaa ei ole, eikä sellaisessa mitään järkeä olisikaan. Osan viikkoa, työmatkani suuntautuvat Pitäjänmäkeen. Linjan 235 lakkauttamisen jälkeen, oletuksena on kahden kilometrin kävelymatka Koivuhovin juna-asemalle?? Tämäkin työmatka siis hankaloituu huomattavasti.

  Tähän mennessä olen kulkenut useamman kerran viikossa Kuurinniitystä töihin Tapiolaan ja Pitäjänmäkeen sekä harrastuksiin Leppävaaraa. Nykyisillä yhteyksillä matka-ajat sekä vuorovälit ovat olleet kohtuulliset. Uudistusten astuessa voimaan, joudun vakaasti harkitsemaan auton hankintaa, varsinkin noiden työmatkojen hankaloitumisen ja matka-ajan huomattavan pidentymisen vuoksi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Juuri tuosta linjan 18 tarpeesta annoin itsekin palautetta kyselyssä. Yhteys Joupinmäen/Kuurinnniityn suunnalta Tapiolaan ON tarpeellinen! Kun kerran Helsinkiin suorat yhteydet käyvät vähiin, olisi aiheellista päästä edes metroasemalle.

   Miksi korvaavan 118:n reitti piti vetää kulkemaan moottoritietä pitkin? Eikö se olisi voinut kulkea vanhan 18:n reittiä Nihtisiltaan asti ja sieltä jatkaa Kehä II:lle/Suurpeltoon?

   Joukkoliikennekatu Suurpeltoon on tietysti joskus tulossa, mutta siitä on jo monta vuotta puhuttu, eikä taida olla mahdollisesta rakentamisesta mitään tietoa vieläkään.

   Poista
 45. Linja 215. Laaksolahti/Jupperista pitää ehdottomasti saada toimiva liityntäliikenneyhteys Leppävaaraan-Selloon. Siellä on alueen jatkoyhteydet junalla ja (jokeri)busseilla. Samoin Sellossa on useimmat alueen asiointipisteet. Nyt alueelle tullaan tarjoamaan liityntäliikennettä metrolle Tapiolaan linjalla 548!!! Leppävaara on se lähin ja ehdottomasti luontevin liikenneyhteyksien solmupiste. Tai ainakin pitäisi olla. Nyt tuon uuden ehdotuksen perusteella bussilla helpointa on matkustaa Myyrmäkeen ja Kauniaisiin. Siis naapurikuntiin ostosrahat.

  Linjan 215 pitää kulkea koko matkan Pitkäjärventietä eikä Laaksolahdentietä. Laaksolahdentien perusteluina mainitaan 'lyhyt kävelyetäisyys Pitkäjärventieltä Laaksolahdentielle'. Pitkäjärventieltä ei ole kuin kaksi myös talvisin kunnossapidettävää kulkureittiä Laaksolahdentielle (Kuttulammentie-Laaksolahdentie välillä). Nuo kulkureitit eivät myöskään ole Espoon talviaurauksen kärkiprioriteettia, lumisateen jälkeen aamuisin bussipysäkeille joutuukin kahlaamaan lumessa ja loskassa. Suurimmasta osasta Pitkäjärventietä tulee lähes kilometrin kävelymatka lähimmälle Laaksolahdentien pysäkille. Ja sitä ennen on käveltävä Pitkäjärventielle, pieni osa alueen ihmisistä kuitenkin asuu Pitkäjärventien varrella.

  Laaksolahdesta Pitkäjärventieltä on hyvät yhteydet Helsinkiin (321), Myyrmäkeen (565), Espoon keskukseen (565) ja Tapiolaan (548). Sen sijaan alueen luontevaan keskukseen, Leppävaaraan, tarjotaan joko yhteyttä pitkähköllä kävelyllä tai ei-suorilla vaihtoyhteyksillä.

  VastaaPoista
 46. Linjan 238 lopettaminen on todella huono. Sitä käytetään todella ahkerasti ja se on ainoa toimiva linja Vanhan Turuntien varrella asuville!

  VastaaPoista
 47. Jos linja 349 ei enää kulje Odilammelle/Metsämaalle, joutuisi useampi lapsi vaihtamaan koulua Lahnuksesta Kalajärvelle. Koulujen oppilasmäärien väheneminen/kasvaminen taas aiheuttaisi koulupuolelle resurssihaasteita. Koulun vaihtaminen alakouluikäisille joilla on tutut luokkakaverit, ei ole pieni asia. Sama kuin että ehdotetaan aikuisille työpaikan/asuinpaikan vaihtamista sen takia että julkisen liikenteen järjestelyjä ollaan tekemässä uudelleen.

  VastaaPoista
 48. 224 Kuurinniityn pisto poistetaan, kun Suurpellon ja Kuurinniityn välinen katuyhteys aukeaa. Sitten Kuurinniitty / Tapiolan urheilupuisto linja paranee mutta miten väliaika ja milloin tuo joukkoliikennekatu tehdään?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Valitettavasti Suurpellon ja Kuurinniityn välisen joukkoliikennekadun aikataulusta meillä ei ole tarkkaa tietoa.

   Poista
  2. eikö siihen välille voi ensin rakentaa busseille yksikaistaista tietä, jossa puomit, jotka aukeavat vain bussille läpimenoon. Niinhän on esimerkiksi Paloheinän tunnelissa linjalla 560.

   Poista
 49. Linja 238 on aivan ehdottomasti säilytettävä. Linjaa käytetään ahkerasti ja se on tärkeä niin koululaisille kuin työmatkalaisille. Mikäli linja lakkautettaisiin hankaloittaa se järjettömän paljon esimerkiksi Viherlaaksoon, Karakallioon ja Leppävaaraan matkustavia koululaisia.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Linjan 238 katkaisu Espoon keskukseen on herättänyt paljon keskustelua. Kirjoitimme lyhyen postauksen Nuuksion suunnan linjastoluonnoksesta. Katso blogin uusin päivitys.

   Poista
 50. 239T ja nimenomaan T lakkauttaminen vaikeuttaa Nikunmäestä ja Vanhakartanosta pääsyä kouluun Röylään. On syytä tarkistaa tämän koulun suht laaja alue.
  Parin kolmen kilometrin takia ei tunnu fiksulta lähteä bussinvaihtoon, varsinkin kun se T koukkaus Röylän pellon yli ei kestä montaa minuuttia.

  VastaaPoista
 51. Niipperistä moni kulkee autolla Vantaankoskelle ja sieltä jatkavat junalla stadiin. Tämä suunta on hyvä korostaa kun puhutaan pohjois-Espoon liikenteestä.

  Tiheä syöttöliikenne juna-asemalle mahdollistaisi automäärän pudotus ja alueelle "nopeat" yhteydet stadiin.

  Mårten

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Suunnitelmassa Niipperin ja Kehäradan välisiä yhteyksiä parannetaan ruuhka-aikaan linjalla 437, joka tarjoaa yhdessä linjan 436 kanssa ruuhkan suuntaisesti 15 minuutin vuorovälin Niipperin ja Martinlaakson aseman välille.

   Poista
  2. Hyvä uudistus. Harmi vaan, ettei linja kulje Niipperintietä Kalajärvelle vaan kääntyy Perusmäkeen. 15 min. vuoroväli olisi jo pistänyt harkitsemaan auton vaihtoa julkisiin. Ongelmana lähinnä paluu stadista Niipperiin, jolloin junan yhdistäminen bussin aikatauluihin on täysin arpapeliä. 436 linjan vuoroväli liian harva ja saattaa venyttä matka-ajan yli tunninksi, joka on aivan liian pitkä.

   Poista
 52. Linjastoluonnoksessa ei mainita linjaa 109 ollenkaan. Mikä sen kohtalo on? Kuljen Lippajärveltä töissä Tapiolassa sillä ja olisi hyvä tietää siitäkin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Linjan 109 korvaava yhteys on länsimetron liityntälinjastossa linja 549 Jorvi - Tapiola (3.1.2018 alkaen). Lisätietoja: https://www.hsl.fi/lansimetro

   Poista
 53. https://www.adressit.com/suoraa_bussilinjaa_238_leppavaaraan_ei_saa_lopettaa

  VastaaPoista
 54. Jos 235 ja 238 lopetetaan, niin yhteydet Turuntien varresta Nuuksioon heikkenevät rajusti. Ainoastaan 227:llä pääsee sitten vaihtamaan Nuuksion busseihin, mutta se kiertää pitkän ja hitaan lenkin Lippajärven kautta. Linja 200 kannattaisi jatkaa Espoon keskukseen tai ainakin Lommilaan asti, jolloin se tarjoaisi nopean yhteyden Nuuksion busseihin.

  Linjasta 200 kannattaisi tehdä nopea "pikalinja", joka kulkee suoraan Turuntietä pitkin Helsingistä Leppävaaran kautta Espoon keskukseen tai ainkain Lommilaan, ilman hidasta Karakallion kierrosta. Siihen pääsisi vaihtamaan kaikista Turuntien pohjoispuolelta tulevista busseista.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Olemme pohtineet saadun palautteen perusteella runkolinja 200 jatkamista Espoon keskukseen. Laskemme tällä hetkellä kustannusvaikutuksia ja pohdimme, miten muu linjasto suhteutuu linjan jatkamiseen Espoon keskukseen. Nykyinen linjaus Karakallion kautta palvelee huomattavasti suurempaa matkustajamäärää.

   Poista
 55. Olisiko näiden linjastosuunnitelmien vaikutuksista tehdyt saavutettavuustarkastelut mahdollista saada blogiin? Kokonaisvaikutukset lienevät monille vaikeita hahmottaa, sillä vuorovälien tihenemisellä ja suorien linjojen vähentymisellä on keskenään vastakkaiset vaikutukset keskimääräisiin matka-aikoihin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Joukkoliikenteen suunnitteluperiaatteita olisi voinut avata vielä enemmän. On totta, että vuorovälien tihentämisellä ja suorien linjojen vähentymisellä on vastakkaiset vaikutukset matka-aikoihin. Laskennallinen odotusaika pysäkillä on puolet linjan vuorovälistä. Hyvin suunnitellulla vaihdolla keskeisessä solmupisteessä ei ole laskennallisesti huomattavaa vaikutusta kokonaismatka-aikaan, kun huomioidaan tiheät vuorovälit. Tiheällä vuorovälillä kulkevat liityntäyhteydet houkuttelevat myös satunnaisia joukkoliikenteen käyttäjiä. Liityntäyhteydet mahdollistavat monipuolisemman liikkumisen, kun solmukohdista pääsee useampaan suuntaan.

   Poista
 56. Miksi Espoon linjoille on rakennettu päättäri Jupperissa ja Itä-Helsingistä tiheästi liikennöivän linjan 560 kääntöpaikaksi on rakennettu kääntöpaikka Myyrmäkeen Metropolian luo?. Nehän ovat ihan samalla suoralla tiellä. Eikö kannattaisi Espoon puolelta jatkaa Myyrmäkeen asti, niin pääsisi lenntokentällekin junalla näppärästi. Siitä saisi sen kauan puheena olleen "kehäkakkoslinjan", joka Espoon puolelta yhdistäisi vaikka Kauniaisten ja Myyrmäen asemat...

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. 565 kulkee Espoon keskuksesta tuota reittiä Myyrmäkeen (ja siitä Martinlaaksoon).

   Poista
 57. 200 runkolinja, mielestäni hyvä ratkaisu! Voisi olla parempi, jos se menee ikean asti.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Olemme pohtineet saadun palautteen perusteella runkolinja 200 jatkamista Espoon keskukseen. Laskemme tällä hetkellä kustannusvaikutuksia ja pohdimme, miten muu linjasto suhteutuu linjan jatkamiseen Espoon keskukseen.

   Poista
 58. Erinomainen uudistus tuo 224:n pisto Kuurinniittyyn. Granista tullessa linjojen 224 ja 235 keskinäinen synkronointi on toiminut aika heikosti. Tämä korjaantuu, kun Kuurinniityn nykyiselle päätepysäkille pääsee jälleen yhdellä bussilla.

  Sama toki toiseenkin suuntaan. Helsinkiin pääsee nopeammin Kuurinniitystä, kun voi mennä yhdellä vaihdolla Helsingin junaan Granin kautta. Linjan 235 vaihdoton yhteys Kuurinniitystä Helsingin keskustaan on ollut käyttökelvoton hitauden vuoksi, joten sen poistuminen ja nopeampi, yhden vaihdon periaate on tervetullutta.

  VastaaPoista
 59. Kuurinniittyläisille on hieno jutu että 224 koukkaa jatkossa Kuurinniityn kautta. Meille Tuomarilassa asuville uusi linjastosuunnitelma kuitenkin merkitsee, että Tuomarilasta Kauniaisten keskustaan pääsee jatkossa hitaammin (koukkauksen takia) ja korkeintaan 20min välein.

  Ehdotan siis muiden tavoin että 118/18 jatkaa vielä entisellä reitillään sillä tämä on tärkeä yhteys alueelta paitsi Tapiolaan, myös Kauniaisiin päin. Nyt Kauniaisten keskustaan (jossa on paljon asiointitarvetta, harrastuksia ja kouluja) pääsee sujuvasti ja melko usein, jatkossa tämä alle 3km matka lähimpään keskukseen on julkisilla ihmeen hankala ja hidas.

  Pyytäisin myös lisätietoja ja selvityksiä siitä, milloin mahdollinen joukkoliikenneyhteys Kuurinniitystä Suurpeltoon avataan. Kuten näkyy, tälle on akuutti tarve!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Valitettavasti Suurpellon ja Kuurinniityn välisen joukkoliikennekadun aikataulusta meillä ei ole tarkkaa tietoa.

   Poista
 60. Ei mitään järkeä ottaa 582 kulkeminen kalajärveltä serenaan pois. Aamulla ei pääse enään hyvin kouluun ja espoon keskukseen pääsee paljon vaikeammin.

  VastaaPoista
 61. 582 olisi ehdotonta lähteä lahnus serenasta!Jos koulu loppuisi vaikka 4 ja lähtisi espoon keskuksesta olisi kalajärvellä 4.45 silloin on jo pimeää sitten vaihtaa bussia ja odotella pakkasessa 10min vain 3km vuoksi ei hän nii tiukkaa voisi olla että se menisi lahnukseen.Kuitenkin kalajärvi on pimeellä niin hiljainen paikka niin vähän voisi nuorta koululaista pelottaa venata toista bussia.

  VastaaPoista
 62. Espoon Länsi-Metro on ollut kattavasti uutisissa vuosia - farssimaisine käänteineen. Samalla informoitu, että osa Kirkkonummen ja Etelä-Espoon julkisen liikenteen linjoista poistetaan taikka uudistetaan metroväylää tukevaksi. Kertomatta on jäänyt, että linjojen poistaminen koskee myös Pohjois-Espoon harvemmin asuttuja seutuja, joilla ei ole mitään tekemistä Länsi-Metron kanssa. Itse asun linjan 238 varrella, joka on ilmoitettu lakkautettavaksi vähäisen käytön vuoksi. Aktiivikäyttäjänä en ole yhtäkään kyseisen linjan bussia tyhjänä nähnyt kulkevan. Iltapäivisin myydään seisomapaikkoja. Korvaavia linjoja 238:lle ns. kehitetään siten, että matkustajat ohjataan Espoon tukkoiseen sekä vähäisten palveluiden keskustaan. Alueena Espoon Keskusta ei luottamusta herätä eikä turvallinen kulku taikka alueen käyttö ole näkyvin olemus. Unohdettu on myös, että Pohjois-Espoosta johtavia linjoja ei käytetä yksinomaan Suur-Leppävaaran jatkoyhteyksien äärelle pääsyyn vaan monen koulu-, harrastus- ja työpaikat sijaitsevat Leppävaarassa tai sinne johtavan pääväylän varrella. Suunnitellusta linjan 238 poistamisesta on jätetty huomiotta koululaiset, joiden koululaitokset sijaitsevat välillä Bemböle - Viherlaakso - Karakallio - Leppävaara - Helsinki. Harrastetoiminta painottuu monella Leppävaaran ja Karakallion alueelle ja moni käy itseään hoidattamassa tai työskentelee matkan varrella sijaitsevassa Jorvin sairaalassa. Erään kanssamatkustajan kertomana Jorviin suuntautuva työmatka vaihtelee ajallisesti aamu 05.00 - ja ilta 23.00 välillä ja ainoa liikenneväline on 238. Kun linjaa ei enää ole, tulee muutaman kilometrin työmatkalle hyvässä lykyssä triplasti aikaa sekä ylimääräinen linjanvaihto. Ikäihmisten pääsystä Leppävaaran parempien palveluiden taikka Jorvin hoitotoimiin ei ole tässä suunnitelmassa huomioitu lainkaan. Onko todellakin niin, että Länsi-Metron rakennusvaiheen menot vaikuttavat sen, että Liikenneviraston hyvät ns. yhteiskunnalliset että -vastuulliset tavoitteet turvallisesta liikenteestä, liikenteen toimivuudesta sekä alueiden tasapainoisesta kehityksestä jäävät Etelä-Espoon kehityksen varaan? Turvallisesta ja sujuvasta liikennöinnistä ei voida tässä tapauksessa puhua lainkaan kun koululaiset ja vahukset laitetaan tienposkeen odottelemaan jatkoyhteyksiä. HSL:n aikomus lakkauttaa linja 238 rikkoo myös HSL:n hallituksen omaa lausumaa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa, jossa korostetaan yhteistä sitoutumista liikennejärjestelmien kehittämiseen ja jossa toimiva liikennejärjestelmä turvaa sujuvat ja monipuoliset liikkumismahdolliset sekä vähentää liikenteen haittoja. Julkisen liikenteen karsiminen tai epätarkoituksenmukainen järjestäminen johtaa väistämättä yksityisautoilun lisääntymiseen - niillä joilla oman auton käyttö on edes mahdollista. Edelleen toimivan liikennejärjestelmän toimintaedellytyksenä HSL:n hallitus pitää mm. joukkoliikenteen palvelutason nostoa. Miten HSL:n hallituksen tavoitteet toteutuvat suunnitellussa linjan 238 lakkauttamisessa? On myös kysyttävä, onko asiaa todellakaan ajateltu loppuun asti vai toimitaanko sellaisen kehittämisen huumassa, joka tosiasiassa vaikeuttaa taikka estää julkisen liikenteen tarkoituksenmukaisuuden täydessä määrässään.

  VastaaPoista
 63. miksi 206a lakkautetaan? en pääse millään bussilla kouluun!!! :((

  VastaaPoista
 64. Hyvä HSL henkilö! Voisitko kertoa kuinka Mikkelistä taitetaan matka Karakallioon vastaisuudessa? Molemmat linjat joilla nyt pääsee, kulkee tällä hetkellä 1.5km päästä ja nyt nämäkin lopetetaan??? Tekstissä mainitaan että runkolinjalle kävelymatka saattaa pidentyä, mutta että 5km!?

  VastaaPoista
 65. Espoon kaupunkiradan jatkaminen Leppävaarasta Kauklahteen olisi kannattanut ensi tehdä ennekuin tämä linjasto suunnitelma voitaisiin edes tehdä. eikö runkolinja 200 voisi lähteä kampista, kun siellä sille on enemmän tilaa , länsimetron myötä terminaali vapautuu.

  VastaaPoista
 66. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ainoa bussi, jolla pääsee Miilukorven ja Leppävaaran välillä on 238 ja tämäkin linja kulkee liian harvoin. Kyseinen linja ei voida lopettaa, ennemminkin lisätä vuoroja!

   Poista
 67. Ehdotan linjan 548 (Tapiola - Mankkaa - Kauniainen - Viherlaakso - Jupperi) jakamista linjan pohjoispäässä siten, että osa vuoroista ajaisi Lähderannan sijasta Turuntien, Karakalliontien ja Riihiniityntien kautta Jupperiin.

  Karakalliossa Espoon poikittaisyhteyksiä on heikennetty viime vuosien aikana huomattavasti (esim. linja 35, tässä suunnitelmassa 227 häviää sieltä) ja Rastaalassa sellaisia ei koskaan ole ollutkaan. 548:n pohjoispään haaroittamisella Rastaalasta ja Karakalliosta saataisiin suoria yhteyksiä Kauniaisiin (toki 224 palvelee Karakalliosta), Mankkaalle ja Tapiolaan, erityisesti Länsimetroon.

  548:n tuleva vuoroväli on sen verran tiheä, että se muodostaa varmasti ylitarjontaa Viherlaakso-Lähderanta-Jupperi osuudella. Osan linjan vuorojen haaroittaminen Karakallion kautta säilyttäisi silti hyvän palvelutason Viherlaaksossa ja Lähderannassa eikä olennaisesti heikentäisi tilannetta nykyiseen linjaan 15 nähden.

  VastaaPoista
 68. Nyt näyttää siltä, että Lähderannan tien kautta ja Turuntietä pitkin ei enää kulkisi lainkaan suoraa bussiyhteyttä Helsinkiin. Kaikki eivät halua vaihtaa bussia Leppävaarassa, varsinkin kun paikallisjunat usein takkuavat. Myös vanhemmille ihmisille tai liikuntaesteisille on ollut tärkeää, että he pääsevät yhdellä bussilla, vaihtamatta Helsinkiin saakka. Vaikka bussilinja on koukannutkin Viherlaakson ja Karakallion kautta. Yksi bussilinja, joka kulkee Läjderannasta, Lähderannan tietä pitkin Nuumäen ohi tulisi ehdottomasti säilyttää. Muuten kulkuyhteydet heikkenevät entisestään.

  Samoin bussilinja 15 tulisi säilyttää entisellään. On monille lukiolaisille ja opiskelijoille sekä Keilaniemessä työskenteleville tärkeä.

  VastaaPoista
 69. huomaa , ettei hsl.llässsä ole yhteynäisiä suunnitelmia toisessa suunnitelmassa tuleva linja 555 jaettaisiin kolmeksi erilinjaksi ja tässä se näyttäisi säilyvän. fiksua olisi pitää linja yhteinäisenä , ettei ihmisten tarvitsen takia ostaa autoa , kun vaihtaminen ei ole järkevää , kun matka ika kuluu liikaa.

  VastaaPoista
 70. Hei! Aikaisemmin sanottiin kehäradan linjastosuunnitelmassa, että kun Juvanmalmintie avataan liikenteelle, 435 ja 436K alkaisi kulkea sen läpi sekä perustettaisiin 345K joka myös alkaisi kulkea alueen läpi. Mitä tälle on tapahtunut? Nyt on avattu Juvanmalmintie.

  VastaaPoista
 71. Serenaa, olisi hyvä saada hyvät yhteydet myös kehäradan junilta.

  VastaaPoista
 72. Haapaniemi ja Nepperi ovat pussissa mihin bussit eivät meinaa ylettyä. Aikuiset kyllä vielä selviävät siitä, mutta seitsemänvuotiaille on liian haastavaa käyttää kahta bussia. Tällainen ongelma on niillä jotka olisivat menossa Espoo International -kouluun. Koska kyseessä ei ole lähikoulu, niin kuntaei järjestä taksia. Ongelman saisi korjattua jos linjan 533 ulottaisi vähän pidemmälle. Vuonna 2017 linja alkoi Vanhakartanosta, mutta jos Vanhakartano on liian kaukana, niin uusi päätepysäkki pitäisi luoda Haapaniemeen tai Nepperiin. Tällä Vanhakartanon - Kazamzinin välillä on matkannut kohtalaisen paljon aikuisia myös linjalla 533.

  VastaaPoista
 73. Suunnitelman mukaisesti nykyinen 349 lopettaa käyntinsä Odilammella. Odilammen alueella (sisältäen myös mm. Alkutien, Alaniementien, Lammenrannan, Metsämaan, Kortesmaan, Kortesrinteen ym. ) asuu paljon pieniä koululaisia, joilla ei uuden suunnitelman mukaan olisi luotettavaa yhteyttä Kalajärven kouluun, joka meille on se lähikoulu. Liikkumiskyselyn mukaankin juuri tällä alueella on tarvetta parannuksille ja nyt otetaan pois se viimeinenkin vaihtoehto? Pienten koululaisen turvallisuuden vuoksi ehdotan, että 349 kävisi edelleen kääntymässä Odilammen liikenneympyrässä, jolloin voitaisiin turvata turvallinen yhteys lähikouluun. Pieni lisäys aikatauluun, mutta suuri vaikutus kymmenien perheiden elämään. 345, jonka ohitusaika on todella huonosti ennustettavissa näin kaukana Helsingin keskustasta ei ole ratkaisu. Nykyinen aikataulutus on myös koulun alku- ja loppuaikoihin nähden väärä. Näkisin, että asiointimatkat ovat toisisijaisia koulumatkoihin nähden.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Lisäyksenä vielä, että jos 345-bussista myöhästyy huonon ennustettavuuden vuoksi, seuraavaa saa odotella pitkään. Pienille koululaisille on todella turvatonta odotella bussia vilkkaan Vihdintien varressa, jossa on kuitenkin 60km/h rajoitus, mutta todelliset nopeudet ovat vieläkin suurempia.

   Poista
  2. Esimerkkinä vielä muutama aikataulueroavaisuus koulun ja linjan 345 välillä. 345 on nykyisen aikataulun mukaan koulun lähipysäkillä, josta täytyy vielä ylittää Vihdintie ja kävellä loppumatka esim. 8:29/9:05 (koulu alkaa 8:55), 9:05/9:51 (koulu alkaa 9:55). Jos aikoo olla koulussa ajoissa 10 aikaan, on käytettävä 9:05 perillä olevaa bussia?! Järjetöntä. Ruuhka-aikaan lähes tunnin vuoroväli. Samoin pois päin esim. klo 12, bussi lähtee jo 12:04, johon on mahdotonta ehtiä, kun koulu loppuu 12:00.

   Poista
 74. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
 75. Leppävaarasta Ruoholahteen kannattaa kulkea 550:llä Otaniemeen jossa vaihto länsimetroon jolla perille.

  VastaaPoista
 76. Tosissaanko matinkylästä ei enää pääse mitenkään järkevästi leppävaaraan? Kaksi joukkoliikenteen solmua mutta täysin erillään toisistaan. Aivan idioottimaista touhua HSL! Onneks mä kykenen vaihtamaan yksityisautoiluun. Harmittaa muiden puolesta.

  VastaaPoista
 77. Laatukäytävä-malli on mielestäni huono siinä mielessä, että esimerkiksi Lähderannasta Helsinkiin meno edellyttää aina bussin vaihtoa. Itse kuljen päivittäin linjalla 218 töihin Pitäjänmäkeen ja asuntoa ostaessa tuo oli yksi iso plussa: suora bussiyhteys töihin. Valitsen yleensä bussin 218, vaikka bussia Leppävaarassa vaihtamalla saattaisin olla nopeammin perillä. Näin ei tarvitse seisoa pysäkillä odottamassa erikseen toista bussia vaan saa istua rauhassa perille saakka. Mietin asiaa myös niiden kannalta, joiden on hankalampi liikkua: vanhukset, raskaana olevat jne. Bussin vaihto edellyttää yleensä aina jonkun verran kävelyä. Jotkut jopa kokevat bussin vaihtamisen niin hankalaksi (pitää erikseen selvittää mistä toinen bussi lähtee ja monelta) että suostuvat matkustamaan vain suoralla bussilla. Näiden syiden vuoksi tätä suunniteltua muutosta on hankala ymmärtää.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Laatukäytävä on vain toinen termi kustannuslähtöidelle suunnittelulle, ei käyttäjälähtöiselle.

   Poista
 78. Viherlaakson yläkoulu (ja remontin valmistuttua myös lukio) on kuvataidepainoitteinen koulu, johon tullaan myös kauempaa.
  Lapseni on kulkenut Muuralasta sinne kahdella bussilla niin, että on tullut kotoa bussilla 213 tai 18 Omnian eteen (Lehtimäki E6002) ja vaihtanut sitten bussiin 235 ja kävellyt loppumatkan Turuntien varrelta.
  Näiden suunnitelmmien mukaan 235:n lopettaminen kyllä hidastaa tätä matkaa selvästi. Sekä 227, että 224 (joka vielä tulee kiertämään Kuurinniityn kautta) ovat selvästi hitaammat.
  Vielä toki hankalampaa tulee olemaan nyt 238:lla Viherlaaksoon tulevilla.

  VastaaPoista
 79. Tärkeää ajattelemaan myös aikataulua,esim. että bussipysäkkillä 2 linjaa, jotka kulkevat 10 minuutin välein, tulee samaan aikaan ja on välttämätöntä odottaa 20 minuuttia seuraavan parin. Tämä tapahtui aiemmin Karakalliossa, aikataulu paranee nyt

  VastaaPoista
 80. Pyydämme ystävällisesti huomioimaan Laaksolahti-Jupperi-Veini alueella asuvien lasten ja nuorten mahdollisuuden sujuvaan koulumatkaan Karakallioon. Nyt 218 linjan poistuessa jää vain 214 linja käyttöön ja ainakin toistaiseksi sen aikataulut ovat olleet epäsuotuisat koulun alkamis ja päättymisajankohdan kanssa. Linja on ollut myös kovin täynnä ja ruuhkainen, joten positiivista, että vuoroja lisätään ruuhka-aikaan. Huomioon ottaen, että 218 linjan hyödyntäminen jäisi pois välillä Jupperi-karakallio, on silti huolestuttavaa ja tulee ruuhkauttamaan linjaa 214 entisestään. Hienoa, jos voitte ottaa tämän palautteen huomioon ja palvella nuorten koulumatkojen sujuvuutta.

  VastaaPoista
 81. Ainakin linjan 349 osalta täysin järjetön ja eriarvoistava suunnitelma. Miten Odilammen, Alaniemen ja Alkutien koululaiset kulkevat muutoksen jälkeen kouluun Kalajärvelle? Ei millään. Koulumatka on vähintään kolme km eikä ala-asteikäistä haluaisi lähettää lumihankeen fillarilla. Onko suunnittelijan todellisuudentaju täysin hämärtynyt? Linja 345 ei voi olla ratkaisu sen takia, että linja kulkee 1-2 kertaa tunnissa ja on pääsääntöisesti aina myöhässä. Linjan 349 tulee myös jatkossa kiertää Odilammen liikenneympyrän kautta Vihdintietä pitkin takaisin Kalajärvelle.

  VastaaPoista
 82. 349 pitää säilyttää kulkemaan Odilammen ympyrän kautta. Se on ainut tapa turvata myös tällä suunnalla asuvien koululaisten koulumatka. Seutulinja kulkee aikataulullisesti erikoisiin aikoihin suhteessa koulun alkamiseen eikä aikataulu pidä. Matka on liian pitkä koululaisten kulkea jalkaisin. Tyhmyyttä jättää tämä pätkä pois reitiltä, jonka tarkoituksena on nimenomaan koulukuljetukset.

  VastaaPoista
 83. Odilammen alue on suunnitelmassa jätetty täysin ilman Espoon sisäistä liikennettä, kun lähinnä koulumatkoihin käytetty 349 on suunniteltu kulkemaan jo useiden muidenkin linjojen reiteille Niipperi/Perusmäki alueelle. Onko tällä Niipperi/Perusmäki alueella paljon Kalajärven/ Lahnuksen koulun oppilaita? Onko suunnittelijoilla tästä faktaa? Alueen asukkaana epäilen heillä jo olevan omat linjansa lähikouluihinsa Niipperiin ja Juvanpuistoon. Linja 349 on palautettava Odilammelle jotta sen kyydissä pääsee Kalajärven ja Lahnuksen kouluihin sekä lisäksi Kalajärvelle vaihtoyhteyteen muihin Espoon sisäisiin linjoihin. Tämä palvelee mm. Espoossa opiskelevia nuoria pääsemään oppilaitoksiinsa (lukiot, ammattikoulut jne.) tai muualla Espoossa työssäkäyviä asukkaita. Uusi suora tieyhteys Vihdintieltä Kehä kolmelle ja siitä esim. Leppävaaraan, Viherlaaksoon tai Espoon keskukseen on myös suunnitelmissa vailla bussiyhteyttä. Miksi näin?

  VastaaPoista
 84. 349 tulee säilyttää kulkemaan Odilammella, jotta myös Odilammelta pääsee Kalajärven ja Lahnuksen kouluihin busseilla ja muihin jatkoyhteyksiin Juvanpuistonkoulun ja Espoon keskuksen suuntaan. Meiltä kulkee muutenkin todella vähän busseja, kun olemme Kalajärven ja Askiston väliinputoajia. Miten koululaiset pääsisivät kouluihinsa ja harrastuksiin? Entä Odilammella asuvat vahnukset? 345 ei palvele koulukyytinä lainkaan yhteensopimattomien aikataulujensa ja myöhästelyjensä vuoksi. Kuulostaa todella lyhytnäköiseltä poistaa tämä yhteys ja vaatia alakoululaisia kulkemaan läpi vuoden lähes kolme kilsaa kouluun ja sellaiselle bussipysäkille, josta pääsee jatkamaan harrastuksiin. Ja miksi tosiaan ei ole mitään suunnitelmia käyttää uutta Juvanmalmintietä?

  VastaaPoista
 85. Linja 215: Vuorovälien tihentäminen on hyvä muutos. Jatkossa linjan aikataulut pitäisi synkronoida paremmin junien kanssa, varsinkin ei-ruuhka-aikoina. Hyvin usein junalta tullessa pitää bussin lähtöä odottaa 10-15min, jolloin kokonaismatka-ajaksi kodin ja Helsingin keskustan välillä tulee helposti tunti. Toivottavasti linjaa tullaan liikennöimään jatkossa myös myöhemmin iltaisin (myös viikonloppuina), ettei ainoaksi vaihtoehdoksi jää ottaa Leppävaarasta taksia tai kävellä 2km, mikä on tällä hetkellä aivan liian usein reittioppaan 3 ensimmäistä ehdotusta.

  VastaaPoista
 86. Linja 436 tulisi synkronoida sopivaksi Vantaankoskelta kulkevien junien kanssa. Useimmiten joutuu junaa odottamaan vähintään 15 minuuttia, koska bussi Vantaankoskelle tulee samaan aikaan kuin juna ja siinä ei mitenkään ehdi vaihtaa junaan. On kohtuutonta, että Kalajärveltä Helsinkiin menevät joutuvat istumaan läpi Vantaan sightseeingin, koska edes Vantaankosken junat eivät hyödytä odotteluaikojen vuoksi. Lisäksi Kalajärveltä voisi kulkea 436 linjan lisäksi linja, joka kulkee pelkästään Vantaankoski-Kalajärvi väliä, jolloin synkronoiminen junien kulkemiseen olisi jouhevampaa. Voisi olla linja joka 436 linjan lisäksi kulkisi väliä Kalajärvi-Vantaankoski Vihdintietä pitkin, jolloin Kalajärven ja Askiston välillä olevia Odilampea, Metsämaata ja Kortesmäkeä palveltaisiin myös. Tämä linja voisi kulkea vaikkapa kaksi kertaa tunnissa myösmuulloin kuin ruuhka-aikoina, jolloin Odilammella ja Metsämaalla asuvat koululaiset myös hyötyisivät tästä linjasta. Ja toivottavasti Kalajärvi-Leppävaara väliä kulkevien kahden eri linjan aikataulut sijoitetaan niin että ne eivät kulje peräkkäin vaan koska kaksi eri linjaa kulkee puolen tunnin välein, niin kulkemaan pääsee vartin välein.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Samaa mieltä linja 436 synkronointitarpeesta juna-aikatauluun. Jos linja lähtisi 5 min. aiemmin Kalajärveltä, ei joka kerta tarvitsisi katsoa, kun ihmiset (itseni mukaan lukien) juoksevat henkensä kaupalla puhaisia päin risteystä ylittäessään, jotta ehtisivät Vantaankoskella lähestyvään junaan. Myös tuo Vantaa-sightseeing on uskomatonta, mutta siitäkin huolimatta sen vaihtoehdon valitsee sen sijaan, että värjöttelisi Vantaankoskella bussia odottamassa stadista palatetessa. Tällaisella linjalla on mennyt jo todella överiksi eri kaupunginosien julkisen liikenteen palveluiden yhdistäminen samaan linjaan, kun bussi pysähtyy n. 50 pysäkillä matkan varrella. Ja pohjoisespoolaiset joutuvat tästä kärsimään.

   Poista
 87. Linja 345 voitaisiin muuttaa kulkevaksi puolen tunnin välein, sillä kun 436 muuttui kulkevaksi Vantaankosken kautta Hämeenlinnanväylälle, ruuhkat Vihdintiellä ovat lisääntyneet huomattavasti yksityisautoilun vuoksi. Kalajärveltä ja muilta Vihdintien varrella olevilta asuinalueilta olisi tärkeää päästä useammin kuin kerran tunnissa kulkemaan esim. Rajatorpan, Pitäjänmäen ja Valimon alueille. Pitäjänmäen risteyksestä on yhteys itään bussilla 54, mutta se ei enää palvele tarkoituksenmukaisesti koska 345 on ainoa linja Vihdintiellä ja se kulkee vain kerran tunnissa. Vaihtoajat eivät osu kohdalleen ja pahimmassa tapauksessa joutuu odottamaan noin tunnin ajan vaihtobussia. Lisäksi Vihdintien varressa on paljon työpaikkoja, joten bussivuorojen vähyys on lisännyt yksityisautoilua huomattavasti.

  VastaaPoista
 88. Toivottavasti vaihtoyhteysmahdollisuudet Kalajärvi-Tapiola välisellä alueella eivät heikkene. Tällä hetkellä vaihtojen kanssa matkaan Kalajärveltä Tapiolaan kestää noin tunnin ajan.

  VastaaPoista
 89. Toivoisin, että linja 219 säilyisi vähintäänkin niin pitkään kuin Karamäen päiväkoti on väistötiloissa Nuumäessä (tavoite syksy 2019 - todellisuudesta ei voi tietää). Karakalliosta kulkee siten runsaasti lapsia lapsia päivittäin Nuumäkeen, ja olisikin kiva, että vähintään yksi bussiyhteys näiden kaupunginosien välillä säilyisi siihen asti kun Karakallioon rakenteilla oleva uusi päiväkoti valmistuu.

  VastaaPoista
 90. Koulut, työt ja harrastukset alkoivat lomien jälkeen ja arki muuttuneiden julkisten yhteyksien kanssa iski vasten kasvoja. Linjan 18 muutosten myötä suora yhteys Kuurinniitystä Tapiolaan on lakkautettu, jonka seurauksena matka-aika Tapiolaan on pidentynyt huomattavasti. Tapiola ei maantieteellisesti ole mitenkään erittäin kaukana Kuurinniitystä ja omalla autolla sinne hurauttaa noin 15 minuutissa, mutta nyt uusien bussilinjojen myötä julkisilla matka kestää noin 50 min. Linjan 15 muutosten myötä, myös kulkeminen Otaniemeen on käsittämättömän hidasta. Otaniemessä sijaitsee Aalto yliopiston ja monien työpaikkojen lisäksi kaksi Espoon lukioista, joihin nyt muutosten myötä mm. Kuurinniittyläisten matka-aika on tunti tai jopa enemmän. Matka-ajat ovat kohtuuttomia ja mm. koululaisten päivästä kuluu täällä Espoon sisällä matkustettaessa jopa kaksi tuntia pelkkään matkustamiseen. Kuurinniityn ja Suurpellon välisen joukkoliikennekadun valmistumisen aikatauluista ei näytä olevan kellään mitään tietoa, joten meitä Kuurinniittyläisiä ei tulisi unohtaa tässä muutoksessa ja jättää vain odottamaan kadun avaamista, vaan bussin nro 118 tulisi kulkea yhä Kuurinniityn kautta eikä ajaa sen ohi pitkin Turun moottoritietä. Kuurinniityn kautta ajaminen on jopa nopeampaa ruuhka-aikoina, sillä Turun moottoritie Turun suuntaan esim. iltapäivän/illan ruuhka-aikoina on erittäin hidaskulkuinen.

  VastaaPoista
 91. Asia 1
  Kuljemme Kalajärveltä Vantaankosken asemalle autolla, vaikka 436 linja ajaa sinne. Miksi? Espoon isosta lähipalvelukeskuksesta, Kalajärveltä, Helsinkiin tai Lentokentälle menevät on laitettu istumaan 436 bussissa läpi Vantaan kiemurrellen. Kalajärveltä pitäisi kulkea NOPEA SYÖTTÖLIIKE JUNALLE Vihdintietä pitkin että isosta asutuskeskuksesta junalle syöttämisessä on järkeä (niinkuin on tarkoitettu). Syöttöliikenteen lähtöpaikalle voisi tehdä parkkipaikan. Myös Vantaankosken pysäköintifasiliteettia tulee nostaa eli parkkipaikkoja lisätä. Sinne olisi junaan tulijoita pitkältä Vihdintieltä asti, mutta kaikki eivät nyt mahdu parkkiin. Parkkipaikkojen alimitoituksessa näkyy puutteellinen kaupunkien välinen liikennesuunnittelu. Kun bussit eivät syötä sujuvasti asemalle, käytetään autoja... muttei ole tarpeeksi parkkipaikkoja. Eli päädytään ajamaan keskustaan ruuhkassa.
  436 kiemurtelevan linjan lisäksi tarvitaan siis linja, joka kulkee vain Vantaankoski-Kalajärvi väliä oikeana syöttöliikennelinjana, jolloin koko Vihdintien matkalta tulevaa porukkaa palvellaan junaradan varteen.
  Asia 2
  Kalajärveltä Vantaan Myyrmäkeen ja Vantaan Vaskivuoren lukioon ovat myös tärkeitä lähipalveluyhteyksiä. Kalajärveläisten valitsemat lukiot ovat Viherlaaksossa, Klaukkalassa, Helsingissä tai Vantaalla. Kauppakeskus Myyrmanniin ei nyt pääse suoraan, vaan vaihtamalla Vihdintiellä. Myyrmannissa on iltaisin aukioleva apteekki sekä Kalajärveläisille lähin iso kauppakeskus. Kalajärveläiset käyttävät paljon muitakin Vantaan puolella olevia palveluja. Liikkumistarve pienenee vasta sitten kun Kalajärvelle valmistuu omaa palvelu-infraa, Kalajärvi II suunnitelman myötä.

  VastaaPoista
 92. Tervehdys Gumbölestä!

  Toivon todella, että bussin 243, 242 ja 241 liikennöintiä parannetaan: vuorovälejä pitää tihentää ja bussin kulkea myös viikonloppuiltaisin ja -aamuisin. Koen että alueella ei voi tällä hetkellä asua ja elää, jos ei ole autoa. Itse olen siirtynyt ympärivuotiseen polkupyöräilyyn.

  Olen asunut nyt 2 vuotta Gumbölessä kerrostalossa, 2,5 km:n päässä Espoon keskuksen asemasta. Lähipysäkilleni Rintamäentanhualle liikennöivät bussit 243, 242 ja 241. Ruuhka-aikaan arkisin yhteydet ovat toimivat (klo 6-8 ja klo 15-17), muutoin ei. Voin sanoa, ettei liityntäliikenne Espoon keskuksesta Gumbölen/Veikkolan suuntaan toimi ja alueella on erittäin vaikea pärjätä ilman autoa. Viikonloppuisin bussit eivät kulje lainkaan klo 18.10 jälkeen illalla, eivätkä myöskään klo 21.30 jälkeen arkisin. Sunnuntaiaamuisin bussi ei kulje ennen klo 10, joten en pääse viikonloppuna töihin, vaan pitää pyöräillä tai ottaa taksi. Eli käytännössä bussi 243 toimii vain päiväsaikaan arkisin. Liikennöinti on liian harvaa ja iltaisin ja viikonloppuisin liikennöintiä ei ole, siksi useimmilla alueen asukkailla on auto.

  Mitä pitäisi tehdä? Bussin 243 tai vaihtoehtoisesti 241/242 pitäisi kulkea myös la-su aamuisin ainakin klo 7 tai 8 alkaen, että on mahdollista ehtiä töihin. Bussin pitäisi ehdottomasti kulkea myös viikonloppuisin 21.30 asti. On huonoa palvelua, että bussi lakkaa kulkemasta viikonloppuisin klo 18, juuri viikonloppuisinhan ollaan pidempään kaupungilla ja kylässä. Jos ei ole resurssia järjestää täysikokoista bussia ajamaan ehdottamiani vuoroja, niin miksei näitä vuoroja voisi ajaa minibussi (kuten 241 reitillä)?

  Ratkaisu ei voi olla, että jätetään palvelematta Gumbölessä asuvia espoolaisia ja järjestetään joukkoliikenne vain 2,5 km:n päähän Espoon keskukseen, mutta ei siitä pidemmälle. En koe kovin reiluksi, että joudun maksamaan seutulipusta täyden kuukausihinnan, mutta pääsen useimmiten 2,5 km:n päähän kotoani tai vaihtoehtoisesti seuraavaksi lähimmälle bussipysäkille Muuralankumpuun 1,3 km:n päähän kotoani. Usein matka tyssää jo Espoon keskukseen, etenkin iltaisin ja viikonloppuisin. Liikkumiseni on täysin polkupyörän ja taksin varassa, koska Espoon keskuksesta ei ole toimivaa liityntäliikennettä eteenpäin.

  Lisäksi haluaisin, että vuorovälejä tarkasteltaisiin uudelleen. Bussi 243 kulkee viikonloppuisin ja ilta-aikaan arkisin tunnin välein, ja keskipäivällä arkisin on vielä 1,5 h tauko. Tämä ei mielestäni ole kovinkaan sujuvaa palvelua. Miten palvellaan vanhuksia ja perheellisiä, jos parhaaseen päiväsaikaan ei pääse kulkemaan?
  Ehdottaisin myös, että liikennöintiä tihennettäisin arki-iltaisin, niin että bussi kulkisi 30 tai 40 minuutin välein? Eivät ihmiset tule suoraan töistä kotiin aina klo 15-17, useimmilla on harrastuksia, asioita hoidettavana ja kotiin tullaan myöhemmin illan aikana. Kotiin pääseminen ilta-aikaan töiden jälkeen arkisin on ollut vaikeaa, koska bussi kulkee liian harvoin. Jos bussi kulkisi useammin, ei tulisi kohtuutonta odotusaikaa Espoon keskuksessa, eikä tarvitsisi jo Helsingin päässä yrittää tähdätä siihen kerran tunnissa menevään bussiin. Usein odotusaikaa jää paljon.

  Espoon keskuksen joukkoliikenteen odotustiloja pitäisi myös kehittää. Espoon keskuksessa ei ole minkäänlaista kaupungin tai HSL:n ylläpitämää odotustilaa. Siellä odotetaan ulkona pakkasessa ja sateessa pitkiäkin aikoja (tänään odotin 40 min sitä kerran tunnissa menevää 243:a, pakkasta lähemmäs 10 astetta).

  Alueen bussiyhteyksien pikaista kehittämistä toivoen,

  Reeta Heino

  Opettaja ja Kanta-Espoon Vihreiden rahastonhoitaja
  Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen
  HUS:n valtuuston varajäsen

  reeta.heino@alumni.helsinki.fi

  VastaaPoista
 93. Pohdin sitä, miten pieni koululainen pääsee jatkossa Laaksolahdesta Karamalmiin jos 214 menee Karakallion kautta? Siihen tulee matkalle yksi vaarallisen risteyksen ylittäminen lisää... Toivoisimme siis että linja 214 ei muuttuisi.

  VastaaPoista
 94. Toivon todella, että bussin 239 liikennöintiä parannetaan: vuorovälejä pitää tihentää ja bussin kulkea myös viikonloppuiltaisin ja -aamuisin. Koen että alueella ei voi tällä hetkellä asua ja elää, jos ei ole autoa, tärkeä että lapsi päsee kouluun bussilla, ja häntä ei tarvi viedä joka aamulla kouluun.

  VastaaPoista
 95. Milloin 502 vuorovälin tihentyminen alkaisi? 555 tullaan katkaisemaan Leppävaaraan. Miksei sen reitti voi mennä kehä 1:n kautta, jotta vaihto esim. 550 onnistuisi samalta pysäkiltä millä jää poiskin? Lintuvaarasta kaikki yhteydet tulevat olemaan kahden vaihdon reittejä, paitsi Selloon tai Myyrmäkeen, mikä on merkittävä huononnus, kun metrolle ei enää pääse yhdellä linjalla.

  VastaaPoista
 96. HSL linjan 321 tulee säilyttää sellaisenaan, koska se on alueen tärkein "runkolinja" kouluihin, harrastuksiin, työpaikoille, Meilahden sairaalaan ja Helsingin keskustaa. Linja 321 on asukaslähtöinen palvelulinja joka palveleen erittäin suurta väestöryhmää jolla ei ole rataverkon palveluita saavutettavissaan. Linjasto verkoston heikennykset ovat jo nyt nostaneet yksityisautoalun määrää alueella.

  VastaaPoista