torstai 29. maaliskuuta 2018

HSL:n hallitus hyväksyi Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelman

HSL:n hallitus hyväksyi Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelman kokouksessaan 27.3.2018 sillä lisäyksellä, että linjan 238 palvelu jatkuu arkisin ruuhka-aikaan noin tunnin vuorovälillä.

Linjastosuunnitelma otetaan käyttöön aikaisintaan syysliikenteen 2019 alussa. Uudesta runkolinjasta 200 laaditaan erillinen toteutussuunnitelma, jossa käydään läpi runkolinjan pysäkit sekä mahdolliset liikennevaloetuudet ja muut infraparannukset. Tavoitteena on, että runkolinja voisi aloittaa liikennöinnin elokuussa 2020.

Suuret kiitokset kaikille suunnitelman valmisteluun osallistuneille: liikkumiskyselyyn vastanneille, asukastilaisuuksiin osallistuneille ja palautetta antaneille!

Alla kartta muuttuvista linjoista, tietoa muutoksista linjoittain ja lista linjoista, joihin ei suunnitelman myötä tule muutoksia.  Julkaisemme blogissa myöhemmin linkin linjastosuunnitelman raporttiin sekä linjakortteihin, joissa esitellään jokaisen suunnitelman myötä muuttuvan linjan reitti, vuorovälit sekä liikennöintiaika.

Kartta linjoista, joihin tulee reitti- tai vuorovälimuutoksia Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelman myötä.


Muutokset linjoittain

 • Uusi runkolinja 200 perustetaan Elielinaukion, Leppävaaran ja Espoon keskuksen välille. Linja liikennöi läpi päivän viikon jokaisena päivänä 10 minuutin välein. Linja korvaa nykyiset linjat 217, 218, 226 ja 235.
 • Linja 202 jatketaan Leppävaarasta Perkkaan ja Säterin kautta Vitikkaan. Linjan reitti muutetaan kulkemaan Säterinkadun kautta nykyisen Impilahdentien sijaan. Linjan vuoroväliä tihennetään päiväliikenteessä.
 • Linja 203 päätetään Leppävaaraan ja linjan ruuhka-ajan vuoroväliä tihennetään.
 • Linjan 214 kaikki vuorot ajetaan Karakallion kautta. Linjan vuorovälejä tihennetään.
 • Linja 215 korvaa lakkautettavia linjoja 217 ja 218 Leppävaaran ja Lähderannan välillä. Kaikki linjan vuorot ajetaan Laaksolahdentien kautta. Linjan vuorovälejä tihennetään puolesta tunnista 15 minuuttiin ruuhka-aikoina.
 • Linjan 219 uusi numero on 236B. Linjan päätepysäkki siirretään Järvenperästä Vanhakartanoon. Linja siirtyy ajamaan linjojen 236 ja 239 kanssa samaa reittiä Viherlaakson kautta.
 • Linjalle 224 tehdään väliaikainen pisto Kuurintorpantielle korvaamaan linjan 235 poistuvaa palvelua. Pisto poistetaan, kun Suurpellon ja Kuurinniityn välinen joukkoliikennekatu valmistuu.
 • Uusi lähibussilinja 225(K) kulkee Viherlaaksonrannan ja Karakallion kautta tarjoten lähipalveluaViherlaaksonrantaan. Karamalmens skolanin alkamis- ja päättymisaikoihin linja ajetaan Kilon kautta (225K).
 • Linjan 227 päätepysäkki siirretään Espoon keskuksesta Jorviin. Linja ei enää jatkossa aja Karakallion kautta.
 • Linjan 236 vuorovälejä tasataan ja K-variantti lakkautetaan.
 • Linja 238 liikennöi arkisin ruuhka-aikaan noin tunnin vuorovälillä ja linjan variantit lakkautetaan.
 • Linjan 239 vuorovälejä tasataan ja T-variantti lakkautetaan. Yhteydet Röylän kouluun hoidetaan linjalla 349.
 • Linjan 243 vuoroväliä tihennetään.
 • Linja 244(K) korvaa nykyisen linjan 242 yhteyden Siikajärveltä Espoon keskuskeen. Yhteys Leppävaaraan muuttuu ruuhka-ajan ulkopuolella vaihdolliseksi
 • Linjan 245 vuoroväliä tihennetään ja K-variantti lakkautetaan.
 • Koululaislinjan 349 reitti muutetaan kulkemaan Perusmäen kautta Röylän ja Lahnuksen kouluille. Odilammen pisto poistuu.
 • Linja 437 perustetaan liikennöimään ruuhka-aikaan Perusmäen ja Martinlaakson välille.
 • Linjan 502 vuoroväliä tihennetään. Linja korvaa Kerasta Etelä-Leppävaaran ja Meilahden kautta Kamppiin liikennöivän ruuhkapainotteisen linjan 206(A).
 • Linjalle 566 perustetaan V-variantti, joka liikennöi aamuruuhkassa Martinlaaksosta ja iltaruuhkassa Espoon keskuksesta Järvenperän kautta, jolloin yhdessä linjan 582 kanssa tarjotaan tiheämmät yhteydet Espoon keskuksen ja Järvenperän välillä. Linjan vuoroväliä tihennetään.
 • Linjan 582 päätepysäkki siirretään Kalajärvelle. Linjalle perustetaan reittivariantti 582V, joka liikennöi ruuhkan vastasuuntaan Juvanmalmin teollisuusalueen kautta.
 • Yölinjat säilyvät ennallaan.
 • Linjat 206(A), 217, 218, 226(A) ja 242 lakkautetaan ja ne korvataan edellä mainituilla muiden linjojen reittimuutoksilla. 
Linjastosuunnitelmaan kuuluvat linjan 203 (Uusmäki-Leppävaara-Laajalahti) vuorovälin tihennys ruuhka-aikaan Leppävaaran ja Uusmäen välillä sekä uusi linja 437(Perusmäki-Martinlaakso) otetaan käyttöön jo syksyllä 2018. Linja 437 tarjoaa yhdessä linjan 436 kanssa ruuhka-aikaan noin 15 minuutin vuorovälin Niipperistä Martinlaakson asemalle kehäradalle.


Vuorovälitaulukko


 


Seuraaviin suunnittelualueella liikennöiviin linjoihin ei tule muutoksia

 • 113 Leppävaara - Perkkaa - Laajalahti - Tapiola(M)
 • 114 Leppävaara - Kilo - Mankkaa - Urheilupuisto (M) - Tapiola (M)
 • 118 Tapiola (M) - Suurpelto - Espoon keskus - Kauklahti
 • 134 Matinkylä (M) - Espoon keskus - Suvela - Tuomarila
 • 136 Matinkylä (M) - Espoon keskus - Suna - Tuomarila
 • 201B Leppävaara - Mäkkylä - Pitäjänmäki
 • 212 Kamppi - Meilahti - Laajalahti - Kauniainen
 • 213 Kamppi - Meilahti - Laajalahti - Suvela - Espoon keskus - Kauklahti
 • 246 Espoon keskus - (Kellonummi) - Röylä - Bodom - Espoon keskus
 • 321 Elielinaukio - Jupperi - Vanhakartano
 • 345 Elielinaukio - Rinnekoti
 • 348 Rinnekoti - Röylä - Kalajärvi
 • 435 Elielinaukio - Koskelo
 • 436 Elielinaukio - Martinlaakso - Kalajärvi
 • 531 Tiistilä - Matinkylä (M) - Olari - Espoon keskus - Jorvi
 • 532 Leppävaara - Kera - Suurpelto - Matinkylä
 • 533 Matinkylä - Järvenperä
 • 542 Soukka - Kivenlahti - Latokaski - Espoon keskus - Jorvi
 • 548 Tapiola (M) - Mankkaa - Kauniainen - Viherlaakso - Jupperi
 • 549 Tapiola (M) - Mankkaa - Kauniainen - Jorvi
 • 555 Lauttasaari (M) - Leppävaara - Martinlaakso
 • 555B Leppävaara - Myyrmäki
 • 565 Vantaankoski - Myyrmäki - Jupperi - Jorvi - Espoon keskus
 • U355 Helsinki - Klaukkala
 • U346 Helsinki - Kalajärvi - (Vihti)
 • Lähibussilinjat 168, 169, 201, 207, 229 ja 232

Edit: 4.4.2018 klo. 13:45: lisätty vuorovälitaulukko