perjantai 27. lokakuuta 2017

Pohjois-Espoon ja Leppävaaran alueen liikkumiskyselyn välituloksia

Pohjois-Espoon ja Leppävaaran alueen liikkumiskysely on ollut aktiivisena viikon. Kyselyä on mainostettu HSL:n nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi olemme ottaneet yhteyttä alueen asukasyhdityksiin ja kouluihin sekä välittäneet tietoa alueella toimiville yrityksille. Tällä hetkellä kyselyvastauksia on noin 2800, joten nyt on hyvä aika tarkastella, millaisia alustavia tuloksia aineistosta saadaan.

Kyselylomakkeen alussa vastaajia pyydettiin merkitsemään kotinsa sijainti kartalle. Tämän tiedon perusteella on nyt mahdollista tarkastella, miltä alueilta liikkumiskyselyyn on vastattu. Alueellisesti vastauksia on tullut jo tähän menessä hyvin koko suunnittelualueelta. Vastauksia on saatu jonkin verran myös Etelä-Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla asuvilta ihmisiltä, jotka liikkuvat alueella.

Vastaajien kotien sijainti suunnittelualueella
Kyselyyn vastanneista lähes puolet käyttää joukkoliikennettä päivittäin ja kolmasosa kulkee satunnaisia matkoja joukkoliikenteellä. Linjastosuunnitelman tarkoituksena on tarjota parempia ja houkuttelevampia joukkoliikenneyhteyksiä suunnittelualueelle. Tätä taustaa vasten kyselyllä haluttiin selvittää, miten joukkoliikennettä alueella tulisi kehittää. Tämän hetkisten tulosten perusteella asukkaat toivovat erityisesti nykyistä tihempiä vuorovälejä ja toimivampia vaihtoyhteyksiä. Joukkoliikenteen nopeuden kehittämistä pidetään myös tärkeänä.

Joukkoliikenteen käyttö suunnittelualueella


Suunnittelualueen joukkoliikenteen kehittämistarpeet

Edit: kysely sulkeutunut 5.11.2017

perjantai 20. lokakuuta 2017

Pohjois-Espoon ja Leppävaaran alueen liikkumiskysely on käynnistynyt


HSL on laatinut liikkumiskyselyn Pohjois-Espoon ja Leppävaaran alueen liikkumistottumusten ja matkustustarpeiden selvittämiseksi. Kysely on auki 20.10.5.11.2017. Vastaamiseen menee noin 10 minuuttia.

Käy vastaamassa ja kerro omista ja perheenjäsentesi matkoista, joiden lähtöpaikka tai määränpää on Pohjois-Espoossa tai Leppävaaran alueella. Kyselyyn ovat tervetulleita vastaamaan myös henkilöt, jotka eivät käytä joukkoliikennettä!

Edit: kysely sulkeutunut 5.11.2017

keskiviikko 18. lokakuuta 2017

Linjastosuunnitelmatyö käynnistyy

Olemme HSL:ssä aloittaneet Pohjois-Espoon ja Leppävaaran alueen linjastosuunnitelmatyön. Uudistusten tavoitteena on selkeyttää nykyistä linjastoa, tasata vuorovälejä ja tarjota sujuvia joukkoliikenneyhteyksiä. Linjastosuunnitelmassa alueen joukkoliikennetarjonta sovitetaan yhteen länsimetron liityntälinjaston ja Raide-Jokerin kanssa. Lisäksi suunnitelmassa kartoitetaan, mitä alueen linjoista olisi mahdollista liikennöidä sähköbusseilla.

Kerromme tässä blogissa suunnittelutyön etenemisestä, ja postauksia kommentoimalla voit osallistua suunnitteluun työn jokaisessa vaiheessa. Blogin kautta voit olla yhteydessä HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoihin ja vaikuttaa asuinalueesi joukkoliikenneyhteyksiin.

Suunnittelualue
Suunnitelman eteneminen


Suunnittelutyö on käynnistynyt lähtötietojen keräämisellä. Lähtötietoina käytetään muun muassa tietoa joukkoliikenteen käytöstä alueella, tietoa maankäytön ja palveluverkon muutoksista ja kehityksestä, Espoon kaupungin kouluverkko- ja oppilasaineistoa, väestö- ja työpaikkatietoja sekä alueen linjastosta saatuja asiakaspalautteita. Perjantaina 20.10 avautuvalla Pohjois-Espoon ja Leppävaaran alueen liikkumiskyselyllä kerätään lisää taustatietoa suunnittelun tueksi.

Lähtötietojen keräämisen jälkeen laaditaan linjastoluonnos, jonka on tarkoitus valmistua marraskuun aikana. Luonnosta voi kommentoida tässä blogissa, ja luonnos käydään läpi myös Espoon kaupungin edustajien kanssa. Suunnitelma valmistuu vuoden 2018 alkupuolella, ja muutokset toteutetaan vaiheittain syksystä 2019 alkaen.