keskiviikko 18. lokakuuta 2017

Linjastosuunnitelmatyö käynnistyy

Olemme HSL:ssä aloittaneet Pohjois-Espoon ja Leppävaaran alueen linjastosuunnitelmatyön. Uudistusten tavoitteena on selkeyttää nykyistä linjastoa, tasata vuorovälejä ja tarjota sujuvia joukkoliikenneyhteyksiä. Linjastosuunnitelmassa alueen joukkoliikennetarjonta sovitetaan yhteen länsimetron liityntälinjaston ja Raide-Jokerin kanssa. Lisäksi suunnitelmassa kartoitetaan, mitä alueen linjoista olisi mahdollista liikennöidä sähköbusseilla.

Kerromme tässä blogissa suunnittelutyön etenemisestä, ja postauksia kommentoimalla voit osallistua suunnitteluun työn jokaisessa vaiheessa. Blogin kautta voit olla yhteydessä HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoihin ja vaikuttaa asuinalueesi joukkoliikenneyhteyksiin.

Suunnittelualue
Suunnitelman eteneminen


Suunnittelutyö on käynnistynyt lähtötietojen keräämisellä. Lähtötietoina käytetään muun muassa tietoa joukkoliikenteen käytöstä alueella, tietoa maankäytön ja palveluverkon muutoksista ja kehityksestä, Espoon kaupungin kouluverkko- ja oppilasaineistoa, väestö- ja työpaikkatietoja sekä alueen linjastosta saatuja asiakaspalautteita. Perjantaina 20.10 avautuvalla Pohjois-Espoon ja Leppävaaran alueen liikkumiskyselyllä kerätään lisää taustatietoa suunnittelun tueksi.

Lähtötietojen keräämisen jälkeen laaditaan linjastoluonnos, jonka on tarkoitus valmistua marraskuun aikana. Luonnosta voi kommentoida tässä blogissa, ja luonnos käydään läpi myös Espoon kaupungin edustajien kanssa. Suunnitelma valmistuu vuoden 2018 alkupuolella, ja muutokset toteutetaan vaiheittain syksystä 2019 alkaen.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti